Spotkanie Zespołu Ochrona Środowiska/Klimat 16 maja 2024 r.

Anna Duniewicz
  • Podczas konferencji „Polska w Unii Europejskiej”, zorganizowanej przez Inicjatywę „Nasz Rzecznik” 10 maja, mocno wybrzmiały postulaty Zespołu Ochrona Środowiska/Klimat: prawo obywateli/lek do dostępu do rzetelnej informacji o stanie środowiska, edukacji ekologicznej, do udziału w postępowaniach dotyczących inwestycji szkodliwych dla środowiska i do skutecznego zaskarżania naruszeń tych praw; dostęp do zdrowej żywności i roślinnych posiłków w szkołach i ośrodkach ochrony zdrowia, prawna ochrona rzek, prawo do oddychania czystym powietrzem, przyjęcie przez Parlament ustawy o ochronie klimatu.
  • Przygotowujemy się do spotkań z Zastępcą Rzecznika Praw Obywatelskich i ekspert(k)ami Biura RPO ws. lasów (polowania), a następnie ferm przemysłowych, bezpiecznej żywności i pestycydów.
  • Niepokoi, że nowy rząd po macoszemu traktuje „zielone” postulaty. Aktywiści i aktywistki działający na rzecz ochrony środowiska i praw zwierząt spotykają się z lekceważeniem i protekcjonalnym traktowaniem.

 

Na intensywnym spotkaniu Zespołu Ochrona Środowiska/Klimat Inicjatywy „Nasz Rzecznik” 16 maja podsumowaliśmy ostatnie wydarzenia ważne z perspektywy Zespołu i zaplanowali/łyśmy najbliższe działania.

Cieszymy się, podczas w konferencji Inicjatywy „Nasz Rzecznik” 10 maja z udziałem Wiceministry Sprawiedliwości Zuzanny Rudzińskiej-Bluszcz i rzeczniczki prasowej Marszałka Sejmu Katarzyny Karpy-Świderek mocno wybrzmiały środowiskowe postulaty: prawo obywateli/lek do dostępu do rzetelnej informacji o stanie środowiska, edukacji ekologicznej, do udziału w postępowaniach dotyczących inwestycji szkodliwych dla środowiska i do skutecznego zaskarżania naruszeń tych praw; prawo do dostępu do zdrowej żywności i roślinnych posiłków w szkołach i ośrodkach ochrony zdrowia, konieczność prawnej ochrony zatruwanych rzek, prawo do oddychania czystym powietrzem, przyjęcie przez Parlament ustawy o ochronie klimatu i in.

https://naszrzecznik.pl/polska-w-unii-europejskiej-jakich-praw-chcemy-na-co-dzien-konferencja-inicjatywy-nasz-rzecznik-10-maja-2024/

https://www.facebook.com/naszrzecznik/posts/pfbid0JEX6HGVxdJZYmMPUQxiHHZ4NUDLSvrEBs7n9SsYr9mqTZiaMMRJASgUGiKhsgtbHl

 

Budujące jest to, że kilka ważnych kwestii zgłoszonych podczas panelu „Wybory dostępne dla wszystkich” na naszej konferencji 10 maja znalazło się  w dokumencie: „Równe i powszechne. Społeczne propozycje zmian w prawie wyborczym” Fundacji Batorego, Fundacji Odpowiedzialna Polityka, Komitetu Obrony Demokracji, Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska oraz Stowarzyszenia 61, który właśnie podpisaliśmy jako Inicjatywa „Nasz Rzecznik”.

Najistotniejsze dla nas postulaty w obszarze działań Zespołu będą też poruszone podczas panelu „Inicjatywa „Nasz Rzecznik” na straży naszych praw” podczas IX Ogólnopolskiego Forum Inicjatyw Pozarządowych (OFIP), na który zapraszamy wszystkich 28 czerwca. W tym roku do dyspozycji osób uczestniczących jest 500 miejsc, więc warto zapisać się już dziś. Rejestracja zostanie zamknięta 3 czerwca. Formularz i szczegóły dotyczące zapisów a także zwrotu kosztów przejazdu można znaleźć na stronie ofip.eu.

 

Podczas spotkania Zespołu podsumowaliśmy też bardzo dobre spotkanie z ZRPO 12 kwietnia br. wokół tematu dostępu do czystego powietrza i praw pieszych (koordynacja: Agnieszka Krzyżak, Fundacja Rodzic w mieście).

https://naszrzecznik.pl/prawo-do-oddychania-czystym-powietrzem-i-prawa-pieszych-spotkanie-zespolu-ochrona-srodowiska-klimat-z-zastepca-rpo-i-ekspertami-biura-rpo-12-kwietnia-2024/

Wróciliśmy także do współorganizowanej przez Koalicję Żywa Ziemia debaty lokalnej w Wisznicach na Lubelszczyźnie 6 kwietnia, poświęconej problemowi ferm przemysłowych.

Zrewidowaliśmy również plan na najbliższe spotkania z Zastępcą RPO Valerim Vachevem i ekspert(k)ami Biura RPO. Najbliższe spotkanie, o które wystąpimy, będzie dotyczyło tematu lasów i polowań, a koordynować je będzie Krzysztof Wychowałek z łódzkiego Ośrodka Działań Ekologicznych Źródła. Następnie planujemy spotkania wokół ferm przemysłowych (Koalicja Żywa Ziemia, Nauka dla Przyrody, Green REV, MSK, OTOP) oraz bezpiecznej żywności i pestycydów. Pisma w tej sprawie przygotują prof. Paulina Kramarz i Anna Spurek.

Następnie członkinie i członkowie Zespołu podzielili się informacjami o podejmowanych przez nich działaniach, które możemy wspólnie wesprzeć.

Anna Spurek z Green REV Institute opowiedziała o akcjach i kampaniach Future Food 4 Climate, m.in. o maratonie pytań do kandydatów/tek do Parlamentu Euopejskiego (https://futurefood4climate.eu/maraton-pytan-do-kandydatow-do-pe/). Przedstawiła też stronę i postulaty Roślinnej Szkoły (https://roslinnaszkola.pl/).

Opowiedziała również o apelu do Ministerstwa Klimatu i Środowiska o opowiedzenie się za odbudową i ochroną zasobów przyrodniczych i ekosystemów oraz o liście do Premiera Donalda Tuska. Anna Spurek zachęcała też do zapoznania się z następującymi stronami:

Mówimy Sprawdzam – Wspólna Polityka Rolna: https://activoice.online/campaign/5b3fcf8e-62a4-4ef4-8469-ed3f02796b33/

Fermy przemysłowe – lokalne społeczności: https://activoice.online/campaign/39096ebc-11dd-4037-af2a-e5fa001f4f2e/

Roślinne Mleko w Programie Owoce, Warzywa, Mleko w Szkole: https://activoice.online/campaign/7ff23f7e-cf92-468c-a75c-280d42a77db7/

Stop promocji mięsa i nabiału za środki publiczne: https://activoice.online/campaign/373c0aa0-07e2-423b-8a1f-495f229e5067/

 

Prof. Paulina Kramarz (Nauka dla Przyrody) przywołała akcję „Ogród z klasą” Zieleni Miejskiej w Krakowie.

Krzysztof Wychowałek zachęcał do udziału w wydarzeniu Dzień Pustej Klasy, organizowanym przez ODE Źródła już od 9 lat. Jest to promocja edukacji w terenie, nie tylko edukacji ekologicznej. Więcej na stronie https://dzienpustejklasy.pl.

Przedstawiciel ODE Źródła zaprosił także Zespół do zapoznania się z wynikami badań w ramach projektu „Dla bezpiecznych spacerów w lesie – monitoring i poradnictwo” dofinansowanego przez Sieć Obywatelską Watchdog Polska i Fundusz Obywatelski im. Henryka Wujca. W październiku 2023 r. zbadano 311 gmin pod kątem przestrzegania przez urzędy gmin oraz przez koła łowieckie przepisów art. 42ab ustawy Prawo łowieckie, dotyczącego publicznego obwieszczania o miejscach i terminach polowań zbiorowych. Więcej o badaniach na stronie: https://zakazpolowania.pl/monitoringi/gminy-2023/

Szmo Kacprzak (MSK) mówił o tematach podejmowanych przez Młodzieżowy Strajk Klimatyczny: dostępnych, tanich podróży pociągiem oraz mieszkalnictwa. Ważne jest też angażowanie młodych ludzi w wybory. 31 maja MSK organizuje marsz i Klimatyczne Miasteczko Młodych, a na nim debaty, spotkania z młodymi osobami kandydującymi, możliwość zadania pytań, a także wspólne zastanowienie się, co wartościowego można zrobić razem.

W kontekście podejmowania wspólnych działań przypomnieliśmy też list do strony rządowej ws. podatku VAT, napisany przez Annę Spurek i współredagowany przez prof. Paulinę Kramarz, który nasz Zespół przekazał do KPRM 15 kwietnia. Wciąż czekamy na odpowiedź.

Podczas spotkania przekazaliśmy też zaproszenie Koalicji Żywa Ziemia i Stowarzyszenia Demeter Polska na warszawską konferencję pt. „100-lecie rolnictwa biodynamicznego i ekologicznego”. Konferencja odbędzie się 23 maja, w godz. 9.15 – 15.45, w sali Lumen w Elektrowni Powiśle, ul. Dobra 42. Celem konferencji jest przypomnienie historii tego ruchu i dyskusja na temat przyszłości rolnictwa ekologicznego w Polsce, szczególnie w kontekście zielonych zamówień.

 

Termin następnego spotkania Zespołu: 13 czerwca godz. 12:00.

 

Ważne:

Zgłaszajmy i zachęcajmy do zgłaszania przypadków naruszania praw oraz postulaty i wnioski do RPO w prostym formularzu:

https://bip.brpo.gov.pl/wniosek/index.php?formularz=dla_wnioskodawcy

lub mailowo na adres biurorzecznika@brpo.gov.pl.

 

Dekalog naszych postulatów na stronie:

Sztandarowe postulaty Inicjatywy „Nasz Rzecznik”