Spotkanie Zespołu Praw Kobiet 7 lipca 2023 r.

Ewa Krzywaźnia, Anna Duniewicz

Na początku spotkania 7 lipca omówiłyśmy ostatnie interwencje i wystąpienia RPO w odpowiedzi na nasze postulaty i sygnalizowane problemy.

Pismo do RPO:

 • Joanna Gzyra-Iskandar wraz z Aleksandrą Magrytą skierowały do RPO list, przypominając się Rzecznikowi z tematem postulatu FEDERY w sprawie zbadania możliwości przerwania ciąży z przesłanki zagrożenia zdrowia psychicznego. To szczególnie ważne po pseudowyroku TK ws. aborcji z 2020 r. oraz medialnych doniesień nt. sześciu kobiet, które zmarły po wyroku TK.

Ostatnie odpowiedzi RPO na zgłaszane przez Zespoły Inicjatywy sprawy i postulaty:

 • Odpowiedź RPO na wniosek Anny Duniewicz (Inicjatywa obywatelska “Chcemy całego życia!”) z kwietnia ws. pokoi pielęgnacyjnych dla dorosłych osób z niepełnosprawnościami i osób starszych (komfortek). Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił do Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie „komfortek”, czyli toalet dostosowanych do potrzeb dorosłych osób z niepełnosprawnościami wyposażonych w leżanki i podnośniki. RPO wskazał na konieczność ujęcia w przepisach prawnych obowiązku zapewnienia toalet dostosowanych do wykonywania czynności higienicznych wobec osób z niepełnosprawnościami potrzebujących bardziej intensywnego wsparcia oraz określenia norm budowlanych dla takich pomieszczeń. Ministerstwo Rozwoju i Technologii odpowiada, że trwają prace nad projektem rozporządzenia, które ma m.in. uregulować obowiązek tworzenia pomieszczeń higieniczno-sanitarnych w konkretnych rodzajach budynków dostosowanych i przeznaczonych do przewijania dorosłych osób ze szczególnymi potrzebami.

RPO będzie monitorował działania zapowiedziane przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii.

 

 

 • Ponowne pismo Rzecznika do Wojewody Podkarpackiego w sprawie sytuacji uchodźców wojennych pochodzenia romskiego w Przemyślu – sprawa zgłaszana ZRPO przez Zespół Praw Uchodźców/czyń 28 czerwca br.

Do pomieszczenia noclegowego w punkcie recepcyjnym na dworcu PKP  w Przemyślu stęp mają tylko osoby z ważnym biletem na pociąg . Centrum Pomocy Humanitarnej PCK oferuje zaś uchodźcom nocleg maksymalnie na 48 godz. Dlatego RPO prosi Wojewodę Podkarpackiego o postawienie przed dworcem ogrzewanych namiotów lub kontenerów oraz dodatkowych, bezpłatnych sanitariatów

https://bip.brpo.gov.pl/pl/content/rpo-ukraina-uchodzcy-przemysl-wojewody-odpowiedz-ponowne

https://naszrzecznik.pl/spotkanie-zespolu-praw-uchodzcow-czyn-z-zastepcami-rpo-28-czerwca/

https://bip.brpo.gov.pl/pl/content/zrpo-spotkanie-nasz-rzecznik-prawa-uchodzcow

 • Pismo zastępcy RPO Valeriego Vacheva do wojewody mazowieckiego Tobiasza Bocheńskiego w sprawie specustawy, w której nie przewidziano możliwości odmowy nadania lub przywrócenia statusu UKR w przypadku uzyskania wizy innego państwa – na podstawie przypadku uchodźców wojennych z Ukrainy posiadających kanadyjską wizę, https://bip.brpo.gov.pl/pl/content/rpo-ukraincy-ochrona-wiza-wojewoda-mazowiecki

 

 

O czym rozmawiałyśmy, co planujemy:

 • Podczas spotkania Ania Duniewicz wspomniała Jana Arczewskiego, psychologa, poetę, społecznika, który przez ostatnie 37 lat prowadził pierwszy w Polsce Telefon zaufania dla osób niepełnosprawnych 81 747 982. 22 czerwca mieliśmy spotkanie z Panem Janem w ramach Koalicji Infolinii, a 7 lipca Jan Arczewski zmarł.

Pożegnanie na stronie naszrzecznik.pl:

https://naszrzecznik.pl/zegnamy-pana-jana-arczewskiego-tworce-pierwszego-w-polsce-telefonu-zaufania-dla-osob-niepelnosprawnych/

Pożegnanie na BIP RPO:

https://bip.brpo.gov.pl/pl/content/rpo-pozegnanie-jan-arczewski-tworca-telefonu-zaufania-dla-osob-z-niepelnosprawnosciami

 • Anna Spurek (EFI) opowiedziała o głównych obszarach działań European Fem Institute, platformy współpracy europejskich ekspertek i ekspertów. Szczególną uwagę poświęciła zjawisku cyberprzemocy wobec kobiet. Ofiarą cyberprzemocy może stać się każdy, bez względu na płeć. Badania pokazują jednak, że w porównaniu do mężczyzn kobiety w sieci atakowane są częściej, narażone są również specyficzne rodzaje cyberprzemocy – ataki bardzo często dotyczą wyglądu, płci, życia prywatnego i intymnego. Skutki cyberprzemocy są niezwykle destruktywne dla kobiet, które stały się celem cyberprzemocy. A. Spurek podkreśliła konieczność nadania odpowiedniej rangi temu zjawisku, podkreślając, że cyberprzemocy nie można ograniczyć wyłącznie do hejtu, czy aktywności internetowych “trolli”. Ponadto niezbędnym jest wprowadzenie odpowiednich regulacji prawnych oraz umocnienie standardów firm zarządzających mediami społecznościowymi. Czas wyborów, w którym się znajdujemy, tylko nasila występowanie zjawiska cyberprzemocy wobec kobiet.

Zaproponowany przez Annę Spurek pomysł zorganizowania wspólnej z Biurem RPO i Inicjatywą “Nasz Rzecznik” debaty o cyberprzemocy spotkał się z ogromnym zainteresowaniem i jednoznacznym potwierdzeniem niezwykłej ważności tej kwestii. Zauważając śladową obecność kwestii cyberprzemocy wobec kobiet w mediach, zgodziłyśmy się co do konieczności nagłośnienia tematu i wsparcia debaty w tej sprawie oraz dyskutowałyśmy, jak włączyć w te działania Biuro RPO. Ania Duniewicz podsumowała dyskusję w tej sprawie zapowiadając wspólne działania w nadchodzących miesiącach, a postulat przeciwdziałania cyberprzemocy wobec kobiet został zapisany na liście naszych pytań do kandydatek i kandydatów w nadchodzących wyborach.

 • Ania Duniewicz przypomniała o debacie „Mamy pomysł na Polskę”, którą będzie współorganizować OFOP i Inicjatywa “Nasz Rzecznik” 29.09.2023. W jej kontekście omawiałyśmy ważne dla nas sprawy, które chcemy podnieść 29.09 jako Zespół Praw Kobiet, i w których chcemy widzieć faktyczne zaangażowanie polityków i polityczek.

 

 • Joanna Gzyra-Iskandar zwróci się do RPO z prośbą o informacje odnośnie planowanego i bardzo dla nas ważnego seminarium RPO w sprawie przestępstwa zgwałcenia, które zostało przesunięte na termin po wakacjach.

 

 • Przedyskutowałyśmy propozycje gościń (polityczek i działaczek) do audycji Anny Gryty w TT Radiu Rebeliant oraz pytań do nich. Zgodziłyśmy się, że jako Zespół Praw Kobiet chcemy zgłosić przede wszystkim rozmówczynie. Do przedstawionej przez J. Gzyrę-Iskandar listy uczestniczek, A. Spurek dołączyła propozycje działaczek samorządowych.

 

 • Aleksandra Magryta (FEDERA, WKRW – Wielka Koalicja za Równością i Wyborem) opowiedziała o projekcie kampanii społecznej inicjatywy WKRW planowanej w związku ze zbliżającymi się wyborami parlamentarnymi. Celem kampanii, która ruszy z początkiem sierpnia br., będzie zmobilizowanie społeczeństwa (w szczególności młodych kobiet) do pójścia na wybory i zagłosowania na partie, które po wyborach zliberalizują prawo do aborcji, wprowadzą do szkół edukację seksualną, zwiększą dostępność do antykoncepcji, a także będą stać na straży, aby badania prenatalne i programy in vitro były nie tylko dostępne i realizowane w całej Polsce, lecz również finansowane z budżetu państwa. Ważnym elementem kampanii społecznej inicjatywy WKRW będą in. spotkania z kandydatami i kandydatkami w różnych częściach Polski.

 

 • Podzieliłyśmy się dobrą nowiną o nowej pracowniczce Biura RPO – Adeli Gąsiorowskiej, do niedawna koordynatorce Zespołu ds. Wolności Zrzeszania się, która współkoordynuje współpracę BRPO z Inicjatywą „Nasz Rzecznik”.

 

 • Podczas kolejnego spotkania zespołu we wrześniu podsumujemy propozycje postulatów na wrześniową debatę. Do listy już istniejących dopisałyśmy zgłoszony przez Joannę Gzyrę-Iskandar (OFOP) problem kobietobójstwa, który wciąż jest tematem tabu, w zasadzie nieobecnym w debacie publicznej. Rocznie w Polsce na skutek przemocy ginie ok. 500 kobiet, lecz dla żadnego z polskich rządów kwestia przeciwdziałania przemocy wobec kobiet nie była sprawą priorytetową. Brakuje nie tylko badań i rzetelnych statystyk poświęconych zjawisku kobietobójstwa – przede wszystkim nie istnieje efektywny program przeciwdziałania zabójstwom i samobójstwom kobiet na tle przemocy domowej i instytucjonalnej.

 

Po wakacjach będziemy również omawiać nowe ważne sprawy, akcje i kampanie oraz zastanowimy się jak możemy je wspólnie wesprzeć (w tym kampanię antyprzemocową oraz Różowej Skrzyneczki dotyczącą powszechnego dostępu do darmowych podpasek).

 

Następne spotkanie Zespołu odbędzie się 1 września o godz. 10.00.

 

Ważne:

Zgłaszajmy przypadki naruszania praw oraz postulaty i wnioski do RPO w prostym formularzu:

https://bip.brpo.gov.pl/wniosek/index.php?formularz=dla_wnioskodawcy