Spotkanie Zespołu Praw Osób LGBTQ+ 23 marca 2023

Agnieszka Łuczak, Anna Duniewicz
  • Przygotowując pytania naszego zespołu do kandydatów/tek do Sejmu i Senatu, możemy powtórzyć pytania już wcześniej zadawane i w ten sposób sprawdzić, jak zmieniają się poglądy polityków/czek.
  • Gotowa jest publikacja “Postępowania w sprawach o ustalenie płci. Przewodnik dla sędziów i pełnomocników”. Jeszcze w marcu ma się odbyć spotkanie z zespołem przygotowującym publikację z Biurem RPO.

 

Ostatnie wydarzenia:

8 marca – spotkanie Zespołu Praw Kobiet z ZRPO Valerim Vachevem.  W efekcie tego spotkania przygotowujemy się m.in. do seminarium RPO ws. zmiany definicji przestępstwa zgwałcenia.

15 marca odbyło się szkolenie pt. „Społeczne i psychologiczne aspekty zaginięć. Doświadczenia Fundacji ITAKA” dla pracowników/czek infolinii pomocowych i organizacji z Koalicji Infolinii. Poprowadziła je Agata Nowacka, psycholożka i koordynatorka Zespołu Poszukiwań i identyfikacji Fundacji ITAKA.

20 marca – spotkanie delegacji Inicjatywy „Nasz Rzecznik” z przedstawicielami Rzecznika Praw Pacjenta w Biurze RPP

https://naszrzecznik.pl/spotkanie-delegacji-inicjatywy-z-przedstawicielami-rzecznika-praw-pacjenta-20-marca/

22 marca – II tura szkolenia samorzeczników/czek w spektrum autyzmu „Jak złożyć wniosek do RPO”, prowadzonego przez ekspertki Biura Rzecznika Praw Obywatelskich.

https://naszrzecznik.pl/jak-zlozyc-wniosek-do-rpo-warsztat-dla-samorzecznikow-i-samorzeczniczek-w-spektrum-autyzmu-22-marca-2023/

31 marca – spotkanie „Samorzecznicy u Rzecznika” Rzecznika Praw Obywatelskich z samorzeczni(cz)kami w spektrum autyzmu.

22 maja w godz. 10:00-12:00 odbędzie się zdalne szkolenie BRPO pt. „Rzecznik Praw Obywatelskich – podstawy prawne działania, kompetencje, zasady składania wniosków i przykłady podejmowanych interwencji” dla Koalicji Infolinii i organizacji z koalicji Inicjatywy „Nasz Rzecznik”

12 i 13 czerwca – stacjonarne wydarzenie „Działając razem, możemy więcej!” Inicjatywy „Nasz Rzecznik” i OFOP w Warszawie.

 

Kampanie społeczne

W kwietniu jako Inicjatywa współorganizujemy kampanię „Stop przemocy! #przyjaźnie dla autyzmu” pod honorowym patronatem RPO.

Ostatnie interwencje RPO w odpowiedzi na nasze postulaty

  • RPO interweniował w sprawi braku świadczeń i urlopów dla rodziców dziecka martwo urodzonego, którego płci nie da się ustalić.

To jeden z problemów, które poruszaliśmy m.in. 2 grudnia 2022 r. na spotkaniu Zespołu Praw Kobiet i Zespołu Praw Opiekunek/ów.

https://bip.brpo.gov.pl/pl/content/rpo-brak-swiadczen-rodzice-dziecka-martwo-urodzonego-sejm

  • Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się do organów 24 gmin i 12 powiatów, w których w 2019 i 2020 r. przyjęto – nadal obowiązujące – uchwały „anty-LGBT”. Wnosi o podjęcie działań w celu ich uchylenia.

https://bip.brpo.gov.pl/pl/content/rpo-uchwaly-anty-lgbt-samorzady-odpowiedzi-kolejne

  • W lesie przy granicy, w pobliżu Hajnówki znaleziono ciało młodej kobiety. Miało też dojść do pushbacków. W ramach prowadzonego postępowania RPO zwraca się o pilne wyjaśnienia do Straży Granicznej i Policji

https://bip.brpo.gov.pl/pl/content/rpo-interwencja-sg-policja-smierc-kobiety-w-lesie-granica

  • Biuro RPO podjęło działania wyjaśniające w sprawie dyskryminacji pracujących opiekunów OzN przez OPS.
  • RPO napisał do resortu finansów w sprawie obniżenia VAT-u na kubeczki menstruacyjne. Ministerstwo Finansów analizuje sprawę. Cieszy szybka interwencja RPO w odpowiedzi na postulat Fundacji Różowa skrzyneczka. Zapowiedź obniżenia stawki z 23% do 5%, jak w przypadku podpasek jest ważna, ale poczekamy na konkrety.

https://bip.brpo.gov.pl/pl/content/rpo-kubeczki-menstruacyjne-vat-mf-odpowiedz

  • W odpowiedzi na postulaty Fundacji Różowa Skrzyneczka i Zespołu Praw Kobiet RPO pisze do ministra edukacji i nauki w sprawie zapewniania darmowych środków higieny osobistej dla dziewcząt w szkołach i placówkach edukacyjnych oraz podjęcia działań na rzecz eliminacji negatywnych stereotypów związanych z menstruacją

https://bip.brpo.gov.pl/pl/content/rpo-menstruacja-darmowe-srodki-higieny-szkoly-mein?fbclid

  • 10 marca na stronach RPO został opublikowany apel Rzecznika Praw Obywatelskich o jak najszybsze zrealizowanie unijnych dyrektyw dotyczących tzw. work-life balance. Postulaty w sprawie dyrektywy work-life balance przekazała RPO aktywna w Zespole Praw Kobiet Fundacja Rodzic w mieście.

https://bip.brpo.gov.pl/pl/content/rownowaga-miedzy-praca-zyciem-prywatnym-wideo

  • Interwencja RPO w odpowiedzi na postulaty Zespołu Praw Uchodźców/czyń dotyczące błędnego pozbawiania uchodźców/czyń z Ukrainy statusu uprawniającego do opieki medycznej i pomocy. Więcej na:

https://bip.brpo.gov.pl/pl/content/rpo-pelnomocnik-uchodzcy-ukraina-status-ukr-utrata-wyjazd

https://naszrzecznik.pl/interwencja-rpo-w-odpowiedzi-na-postulat-zespolu-praw-uchodzcow-czyn-i-zglaszane-skargi-ws-utraty-statusu-ukr/

Problem błędnej utraty przez uchodźców wojennych statusu UKR i wynikających z tego komplikacji zgłaszały RPO członkinie Zespołu Praw Uchodźców/czyń Inicjatywy „Nasz Rzecznik”.

Sprawy bieżące

22 marca odbyło się spotkanie Komitetu Umowy Partnerstwa (KUP) w Ministerstwie Rozwoju Polityki Regionalnej. RPO jest zaangażowany w prace nad wypracowaniem standardów monitorowania funduszy unijnych pod kątem przestrzegania zasad horyzontalnych i praw podstawowych (Karty Praw Podstawowych). W spotkaniu brała udział m.in. Justyna Nakielska (KPH). – Zastanawialiśmy się, jak poruszyć temat monitorowania KPP. Ma powstać podręcznik, jak należy wdrażać fundusze z poszanowaniem KPP. Nie wiemy, kto i jak go będzie pisać. Dla nas ważne jest, jak RPO będzie zaangażowany w monitoring i być może będziemy mogli mu proponować ważne tematy. 28 marca i 11 kwietnia zaplanowane są kolejne spotkania. Myślę, że możemy wystąpić na tych spotkaniach międzyzespołowo.

Odbywają się konsultacje Komisji Europejskiej dotyczące zmian w prawie unijnym w sprawie funkcjonowania organów ds. równości.  Uwagi w tej sprawie sformułował zastępca RPO Valeri Vachev w piśmie do minister Anny Schmidt.

Link do treści pisma:

https://bip.brpo.gov.pl/pl/content/zmiany-dyrektywy-ue-organy-ds-rownosci-uwagi-rpo

 

Apel do Rzecznika w sprawie Samorządowych Kart Praw Rodzin to nasze pilne zadanie. Justyna Nakielska ponownie zadeklarowała, że przygotuje apel.

Karolina Gierdal oświadczyła, że jest gotowa publikacja “Postępowania w sprawach o ustalenie płci. Przewodnik dla sędziów i pełnomocników”. – W najbliższym tygodniu ma się odbyć spotkanie z zespołem przygotowującym publikację z Biurem RPO.

Przy OFOP i Stowarzyszeniu Watchdog Polska działa grupa Polish Anti-SLAPP. Najbliższe spotkanie, z udziałem przedstawicielek Zespołu Ochrona Środowiska/Klimat odbędzie się 30 marca o 14:00-15:00. Organizatorki zapraszają do dołączania przedstawicieli i przedstawicielki naszego zespołu. Można też przesyłać i dzielić się sprawami o zastraszenia, oczerniania organizacji i ich aktywistów/ek.

 

Wypracowanie 3-5 kluczowych pytań do polityków/czek w ramach każdego z Zespołów Inicjatywy „Nasz Rzecznik” to wspólna akcja, którą chcemy realizować z MamPrawoWiedzieć.pl/ Stowarzyszeniem 61. Jeśli otrzymamy na to fundusze, szykujemy się do OFOP-owo-naszrzecznikowej debaty z politykami wczesną jesienią. Liczymy, że po wyborach uda się zorganizować kilka lokalnych debat wokół ważnych dla Inicjatywy i lokalnych społeczności tematów. Zgodziliśmy się co do tego, że możemy powtórzyć pytania już zadawane i w ten sposób sprawdzić, jak zmieniają się poglądy polityków.

 

Następne spotkanie Zespołu: 24 kwietnia godz. 16.30.

 

Ważne i wciąż aktualne:

Zgłaszajmy i zachęcajmy do zgłaszania przypadków naruszania praw oraz postulaty i wnioski do RPO w prostym formularzu:

https://bip.brpo.gov.pl/wniosek/index.php?formularz=dla_wnioskodawcy

Wnioski, skargi i postulaty można też zgłaszać w języku ukraińskim:

https://bip.brpo.gov.pl/pl/content/rpo-yak-otrimati-dopomogu-ukraina