Spotkanie Zespołu Praw Uchodźców/czyń Inicjatywy „Nasz Rzecznik” 28 maja 2024 r.

Anna Duniewicz
  • Tragiczne jest, że na granicy polsko-białoruskiej mimo zmiany władzy trwają pushbacki i codziennie łamane są prawa człowieka. Organizacje niosące pomoc humanitarną na granicy wydały oświadczenie w związku z eskalacją przemocy oraz narastającą bezwzględnością w stosowaniu polityki wywózek dokonywanych przez Straż Graniczną i Wojsko Polskie.
  • 23 maja podczas debaty pt. „Spotkajmy się!” w mazurskim Mrągowie rozmawialiśmy o potrzebach i integracji osób uchodźczych w lokalnych społecznościach. Debata pokazała konieczność zapewnienia osobom uchodźczym wsparcia psychologicznego.
  • 27 maja w łódzkiej Fabryce Aktywności Miejskiej Natalia Gebert z Fundacji Inicjatywa Dom Otwarty i Grupy Granica poprowadziła bardzo potrzebny warsztat pt. „Przychodzi uchodźczyni do urzędu… czyli o dyskryminacji i nierównym traktowaniu w jednostkach administracji publicznej”. Uczestniczący w nim przedstawiciele i przedstawicielki łódzkich instytucji wsparcia wskazali na potrzebę szkoleń z edukacji międzykulturowej.

 

Spotkanie Zespołu Praw Uchodźców/czyń Inicjatywy „Nasz Rzecznik” 28 maja było poświęcone podsumowaniu ostatnich wydarzeń ważnych z perspektywy Zespołu, a także rozmowie o sytuacji na granicy polsko-białoruskiej i o sytuacji ukraińskich mężczyzn po przyjęciu przez ukraiński rząd nowych przepisów nakazujących aktualizację danych za granicą i uniemożliwiających przedłużanie ważności paszportów za granicą. Padła propozycja wystąpienia o spotkanie w tych sprawach z Zastępcą Rzecznika Praw Obywatelskich, dr. Valerim Vachevem.

 

Ostatnie wydarzenia:

  • 23 maja podczas debaty pt. „Spotkajmy się!” w mazurskim Mrągowie rozmawialiśmy o potrzebach i integracji osób uchodźczych w lokalnych społecznościach. Debata pokazała konieczność zapewnienia osobom uchodźczym wsparcia psychologicznego.

Relacje z wydarzenia na stronach:

https://naszrzecznik.pl/spotkajmy-sie-debata-lokalna-w-mragowie-o-pomaganiu-wlaczaniu-i-zrozumieniu/

https://www.facebook.com/naszrzecznik/posts/pfbid0UUCCUSPkCGzs1sf5Gc7o5qF2zYk9Bx7YeG98CVMg4LovxkJ2nNS7LkAkB3PW319ul

 

  • 27 maja w łódzkiej Fabryce Aktywności Miejskiej Natalia Gebert z Fundacji Inicjatywa Dom Otwarty i Grupy Granica poprowadziła bardzo potrzebny warsztat pt. „Przychodzi uchodźczyni do urzędu… czyli o dyskryminacji i nierównym traktowaniu w jednostkach administracji publicznej”. Rozmawialiśmy o tym, jakie przeszkody i trudności mogą czekać na osoby z doświadczeniem uchodźstwa i migracji w urzędach i innych placówkach publicznych; jakie mogą być przyczyny nierównego traktowania i dyskryminacji; jak się komunikować, by rozumieć i być dobrze zrozumianym i o czym należy pamiętać, zwracając się do osób uchodźczych. Uczestniczący w warsztacie przedstawiciele i przedstawicielki łódzkich instytucji wsparcia wskazali na potrzebę szkoleń z edukacji międzykulturowej.

Szkolenie dla przedstawicieli administracji publicznej i organizacji społecznych odbyło się dzięki wsparciu Changemakerxchange w ramach stypendium Changemakers for Democracy Fellowship.

„Przychodzi uchodźczyni do urzędu…” – warsztat Natalii Gebert 27 maja

https://www.facebook.com/naszrzecznik/posts/pfbid02USSpKD4HkUBnbRhAKMJMvYMENjWErSSBjo2URdDoSwDdcJ9cCUSA4W4G7CCFS8Bvl

  • 17 maja i 20 maja odbył się warsztat Anny Tomaszewskiej, koordynatorki strony NaszaDemokracja.pl, dla Inicjatywy „Nasz Rzecznik” pt. „Jak poprowadzić skuteczną kampanię społeczną”. Wydarzenie cieszyło się dużym zainteresowaniem.

https://naszrzecznik.pl/jak-poprowadzic-skuteczna-kampanie-spoleczna-warsztat-anny-tomaszewskiej-17-maja-2024/

https://naszrzecznik.pl/jak-zrealizowac-skuteczna-kampanie-spoleczna-drugi-warsztat-anny-tomaszewskiej-dla-inicjatywy-nasz-rzecznik-20-maja-2024/

 

  • 27-28 czerwca w Warszawie odbędzie się święto sektora obywatelskiego – IX OGÓLNOPOLSKIE FORUM INICJATYW POZARZĄDOWYCH, na które wraz z OFOP serdecznie Was zapraszamy. Wydarzenie odbędzie się w Warszawie przy ul. Wioślarskiej 8. W piątek 28 czerwca w godz. 11:00-12:30 zapraszamy na panel dyskusyjny pt. Inicjatywa „Nasz Rzecznik” na straży naszych (s)praw.

Rejestracja zostanie zamknięta 3 czerwca.

 

Dramatyczna sytuacja na granicy polsko-białoruskiej

Koordynatorka Zespołu, Eliza Gaust, przypomniała, że organizacje niosące pomoc humanitarną na granicy polsko-białoruskiej, w tym Polskie Forum Migracyjne, Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Stowarzyszenie Nomada i Grupa Granica, wydały oświadczenie w związku z eskalacją przemocy oraz narastającą bezwzględnością w stosowaniu polityki wywózek dokonywanych przez Straż Graniczną i Wojsko Polskie wobec osób, które próbują przekroczyć granicę.

Oświadczenie organizacji niosących pomoc humanitarną na granicy polsko-białoruskiej…

Z kolei Akcja Demokracja zwróciła się z apelem o zakończenie dramatu i przemocy na polskich terenach przygranicznych do Ministra Sprawiedliwości i byłego Rzecznika Praw Obywatelskich Adama Bodnara.

https://www.naszademokracja.pl/petitions/list-do-adama-bodnara-gdzie-dzis-jest-granica-praw-czlowieka?

 

O sytuacji na granicy polsko-białoruskiej i reakcji przygranicznej ludności na rządowe plany rozbudowy muru mówiła na spotkaniu Natalia Gebert z Grupy Granica i Fundacji Inicjatywa Dm Otwarty. „Niestety nie zanosi się na żadną zmianę na lepsze na granicy” – stwierdziła. „A wystarczyłoby tylko otworzyć okno życia i wpuścić osoby, którym na Białorusi grozi śmierć i nieludzkie traktowanie (…). Na rzekach jest drut żyletkowy. Minister Duszczyk tłumaczy przyrodnikom, że problemem nie jest concertina, tylko to, że zarosła i zwierzęta jej nie widzą.”

Pogłębione raporty dotyczące sytuacji na granicy autorstwa We Are Monitoring, Grupy Granica i innych zaangażowanych organizacji dostępne są na stronie: https://wearemonitoring.org.pl/raport/

Natalia Boyko zauważyła, że sytuacja na granicy polsko-białoruskiej nie przebija się na arenie międzynarodowej. Media międzynarodowe były zainteresowane kryzysem na początku, z czasem straciły zainteresowanie.

 

Trudna sytuacja ukraińskich mężczyzn w świetle nowych przepisów paszportowych

18 lipca mija termin aktualizacji danych ukraińskich mężczyzn w wieku od 18-60 lat. Ukraińcy, którzy „nielegalnie” wyjechali z terytorium Ukrainy po wybuchu wojny mogą mieć zablokowane majątki. Grozi im, że zostaną bezpaństwowcami, bez żadnego obywatelstwa. „Polski rząd zarzeka się, że nie będzie nikogo deportował. Ale jeśli ktoś nie będzie miał aktualnego paszportu, nie będzie miał ani pracy, ani ubezpieczenia zdrowotnego.” – mówiła Natalia Boyko. Na aktualizację danych jest tylko 60 dni.

 

Zarówno sytuacja na polsko-białoruskiej granicy i sytuacja ukraińskich mężczyzn powinny być przedmiotem spotkania z Zastępcą Rzecznika Praw Obywatelskich, które z racji pilności obu spraw powinno mieć miejsce jeszcze w czerwcu.

 

Termin następnego spotkania Zespołu: 3 lipca (środa) godz. 11:00.

 

Ważne:

  • Zgłaszajmy i zachęcajmy do zgłaszania przypadków naruszania praw oraz postulaty i wnioski do RPO w prostym formularzu:

https://bip.brpo.gov.pl/wniosek/index.php?formularz=dla_wnioskodawcy

lub mailowo na adres biurorzecznika@brpo.gov.pl

Zgłoszenia w języku ukraińskim:

https://bip.brpo.gov.pl/pl/content/rpo-yak-otrimati-dopomogu-ukraina

 

  • Dekalog naszych postulatów na stronie:

Sztandarowe postulaty Inicjatywy „Nasz Rzecznik”