Spotkanie Zespołu Zdrowie 12 października 2023 r.

Ewa Krzywaźnia, Anna Duniewicz

Spotkanie zdominowała dyskusja nad dalszym kształtem tematycznym Zespołu oraz prace nad sztandarowym postulatem, który będzie jednym z 10 postulatów Inicjatywy “Nasz Rzecznik”.

W spotkaniu udział wzięły osoby: Agnieszka Ejsmont (Grupa Wsparcia “TROP”), Anna Duniewicz (koordynatorka Inicjatywy “Nasz Rzecznik”, Inicjatywa “Chcemy całego życia!”), Danuta Musiał (Fundacja “Dla Gigantów”), Magdalena Pardel-Trefler (Fundacja “toTU toTAM”), Małgorzata Saadani (Stowarzyszenie “Telefon Pogadania”) i Ewa Krzywaźnia, która przejmie opiekę nad Zespołem Zdrowie.

 

Sztandarowy postulat Zespołu Zdrowie – wstępna propozycja:

Faktyczna realizacja prawa do ochrony zdrowia i opieki zdrowotnej. Zapewnienie wszystkim osobom mieszkającym i przebywającym na terenie Polski faktycznego dostępu do opieki zdrowotnej i usług zdrowotnych, w tym profilaktyki zgodnej z aktualną wiedzą medyczną i najnowszymi standardami opieki zdrowotnej. Objęcie szczególnym wsparciem osób i grup narażonych na wykluczenie.

 

Faktyczny dostęp oznacza m.in.:

 • zapewnienie adekwatnego z punktu widzenia medycznego i stanu zdrowia pacjentki/a terminu wykonania świadczeń medycznych,
 • dostosowanie placówek medycznych do szczególnych potrzeb osób pacjenckich (wyposażone we w pełni dostępne toalety z leżankami dla osób z niepełnosprawnościami i osób starszych – komfortki i in.),
 • zapewnienie podmiotowego traktowania osób przez personel medyczny poprzez m. in.  przeszkolenie pod kątem specjalnych potrzeb pacjentek/pacjentów, komunikacji i in.

 

Na wykluczenie zdrowotne szczególnie narażone są osoby:

 • z niepełnosprawnościami,
 • pacjenckie “niewspółpracujące”, w tym osoby z autyzmem, niewerbalne, z niepełnosprawnością sprzężoną i intelektualną,
 • transpłciowe,
 • w kryzysie bezdomności,
 • uchodźcze i migranckie, w tym przebywające w ośrodkach detencyjnych,
 • w kryzysie zdrowia psychicznego,
 • zmagające się z uzależnieniami,
 • osadzone,
 • starsze,
 • z mniej korzystnym statusem społeczno-ekonomicznym,
 • wykluczone komunikacyjnie (np. spoza dużych ośrodków miejskich, z obszarów peryferyjnych),
 • wykluczone cyfrowo.

 

Ważne

 • Zgłaszajmy i zachęcajmy osoby i organizacje do zgłaszania wniosków/skarg indywidualnych do Biura RPO w prostym formularzu lub mailowo na adres biurorzecznika@brpo.gov.pl
 • Wnioski/skargi i postulaty można też zgłaszać w języku ukraińskim.
 • Zachęcamy do zaistnienia z ważnymi dla nas pytaniami i tematami w audycjach TT Radia Rebeliant.

 

Nadchodzące wydarzenia:

 • 24 października, godz. 10.00, online – spotkanie poświęcone sytuacji osób uchodźczych „Gościnność czy ksenofobia? – Sytuacja osób uchodźczych w Polsce pod lupą Platformy Talk to Loop”. Na spotkaniu zostaną podsumowane raporty dotyczące naruszeń praw osób uchodźczych w Polsce, przypadków zachowań ksenofobicznych oraz rekomendacje, jak poprawić sytuację osób w kryzysie uchodźczym przebywających w Polsce. W drugiej części spotkania będzie można dowiedzieć się więcej o funkcjonowaniu platformy Talk to Loop oraz o sprawdzonych rozwiązaniach platformy, które można wdrożyć w swojej organizacji.
 • 7 listopada, online – szkolenie NASK ws. cyberbezpieczeństwa (w ramach Koalicji Infolinii BRPO).
 • 8-9 grudnia, Warszawa – Zlot Obrończyń i Obrońców Praw Człowieka oraz Praworządności 2023 r. Cykliczne wydarzenie organizowane z okazji Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka, towarzyszące Międzynarodowemu Festiwalowi Filmowemu Watch Docs. Zlot organizują: Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Amnesty International, Sieć Obywatelska Watchdog Polska, Fundusz Obywatelski im. Henryka Wujca, Inicjatywa “Nasz Rzecznik”, Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych

 

Ostatnie wydarzenia i działania:

 • Kwestionariusz przedwyborczy Inicjatywy „Nasz Rzecznik”. W ostatnich miesiącach zespoły naszej koalicji wypracowały szereg pytań adresowanych do osób kandydujących w wyborach parlamentarnych 2023 r., obrazujących jakie sprawy są dla nas ważne. Na bazie wszystkich 33 wypracowanych pytań powstał formularz przedwyborczy, który trafił do kilkudziesięciu osób kandydujących w wyborach. Nie kończymy naszej akcji w połowie października. Będziemy mobilizować polityczki i polityków do odpowiedzi na pytania również po wyborach, publikując na naszej stronie linki do ich odpowiedzi.

https://naszrzecznik.pl/kolejne-odpowiedzi-polityczek-i-politykow-na-nasze-pytania/

https://naszrzecznik.pl/pierwsze-odpowiedzi-polityczek-i-politykow-na-nasze-pytania/

 • Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego z Manifestem Zdrowia Psychicznego Inicjatywy “Nasz Rzecznik” – zespół redakcyjny do spraw opracowania manifestu udoskonalał ostatnie punkty Manifestu. Preambułę tego obszernego i współtworzonego od miesięcy dokumentu można przeczytać tu:

https://naszrzecznik.pl/swiatowy-dzien-zdrowia-psychicznego-z-manifestem-zdrowia-psychicznego-inicjatywy-nasz-rzecznik/

 • Konferencja „Mamy pomysł na Polskę!”, współorganizowana przez Inicjatywę “Nasz Rzecznik”, OFOP, 29 września w Warszawie

https://naszrzecznik.pl/mamy-pomysl-na-polske-konferencja-29-wrzesnia/

 • Kwestionariusz MamPrawoWiedzieć, w którym znalazła się m.in. część pytań opracowanych przez zespoły robocze naszej Inicjatywy

https://naszrzecznik.pl/nie-wiesz-na-kogo-glosowac-razem-z-mamprawowiedziec-pl-zadajemy-pytania-kandydatkom-w-wyborach/

 

Ostatnie interwencje i wystąpienia RPO w odpowiedzi na nasze postulaty i sygnalizowane przez nas problemy

 • Zastępca RPO Stanisław Trociuk pisze do Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz Ministerstwa Sportu i Turystyki ws. przepisów dot. utworzenia ewidencji „Sportowe talenty”. Wniosek do  RPO w tej sprawie złożył m.in. Jan Gawroński, przewodniczący Klubu Świadomej Młodzieży, koordynator Zespołu Edukacja Włączająca.

https://bip.brpo.gov.pl/pl/content/rpo-dzieci-dane-wzrost-waga-ewidencja-sport-puodo

 • Odpowiedź Waldemara Kraski, sekretarza stanu w MZ na wystąpienie RPO ws. dostępności gabinetów ginekologicznych dla osób z niepełnosprawnościami.

https://bip.brpo.gov.pl/pl/content/rpo-kobiety-niepelnosprawnosc-ginekologia-mz-%20odpowiedz

 • BRPO losowo kontrolowały wybrane lokale wyborcze oznaczone jako dostosowane do potrzeb wyborców z niepełnosprawnościami.

https://bip.brpo.gov.pl/pl/content/rpo-wybory-kontrola-lokale-dostepnosc-ozn-pkw

 • RPO wskazuje, co PKW może jeszcze zrobić dla poprawy dostępności materiałów wyborczych zwłaszcza dla wyborczyń i wyborców z niepełnosprawnością słuchu.

https://bip.brpo.gov.pl/pl/content/rpo-wybory-dostepnosc-glusi-pkw-krrit-odpowiedzi-ponowne

 • Po wyroku TSUE, WSA zajmie się sprawą odmowy transkrypcji zagranicznego aktu urodzenia dziecka pary jednopłciowej.

https://bip.brpo.gov.pl/pl/content/rpo-pytanie-prejudycjalne-dzieci-rodzicow-jednej-plci-postanowienie-tsue-nsa