Spotkanie Zespołu Ochrona Środowiska/Klimat 12 października 2023 r.

Ewa Krzywaźnia, Anna Duniewicz
 • Realizacja prawa do dostępu do rzetelnej informacji o stanie środowiska, edukacji ekologicznej, do udziału w postępowaniach dotyczących inwestycji szkodliwych dla środowiska i do skutecznego zaskarżania naruszeń powyższych praw – To sztandarowy postulat Zespołu Ochrona Środowiska/Klimat Inicjatywy „Nasz Rzecznik”

 

Ważne

 • Zgłaszajmy i zachęcajmy osoby i organizacje do zgłaszania wniosków/skarg indywidualnych do Biura RPO w prostym formularzu lub mailowo na adres biurorzecznika@brpo.gov.pl
 • Wnioski/skargi i postulaty można też zgłaszać w języku ukraińskim.
 • Zachęcamy do zaistnienia z ważnymi dla nas pytaniami i tematami w audycjach TT Radia Rebeliant.

 

W spotkaniu 12 października udział wzięły osoby: koordynatorka Zespołu Olga Wojdyńska (Stowarzyszenie “Mudita”), Agnieszka Krzyżak-Pitura (Fundacja “Rodzic w mieście”), Ewa Dąbrowska (FundacjaClientEarth”, “Prawnicy dla Ziemi”), prof. Paulina Kramarz (Fundacja “Nauka dla Przyrody”), Justyna Choroś (Stowarzyszenie “Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków – OTOP”), Krzysztof Wychowałek (Ośrodek Działań Ekologicznych „Źródła”), Morgan Janowicz (Green REV Institute) i koordynatorki Inicjatywy “Nasz Rzecznik”: Anna Duniewicz i Ewa Krzywaźnia.

 

Spotkanie rozpoczęło się podsumowaniem ostatnich wydarzeń w ramach naszej koalicji, w tym propozycji zgłaszanych przez organizacje ekologiczne podczas warszawskiej konferencji „Mamy pomysł na Polskę!”, która odbyła się 29 września. Przedstawione na tym wydarzeniu propozycje dostępne są na stronie: https://ofop.eu/propozycje-obywatelskie-dla-polski/

Kwestie dotyczące ochrony środowiska/klimatu zostały poruszone także podczas spotkania organizacji społecznych z Klubem Lewicy 22 września.

https://naszrzecznik.pl/nasze-sprawy-na-spotkaniu-z-klubem-lewicy-22-wrzesnia/

 

Cieszymy się z kilkudziesięciu odpowiedzi kandydatek/ów w wyborach parlamentarnych w kwestionariuszu Inicjatywy “Nasz Rzecznik”. Będą cennym narzędziem i punktem odniesienia w naszych działaniach rzeczniczych.

Kwestionariusz Inicjatywy „Nasz Rzecznik”: mamy już kilkadziesiąt odpowiedzi osób kandydujących

Pierwsze odpowiedzi polityczek i polityków na nasze pytania

 

W dalszej części spotkania Zespół koncentrował się na doprecyzowaniu finalnego kształtu sztandarowego postulatu, który będzie częścią „dekalogu” kluczowych postulatów Inicjatywy „Nasz Rzecznik”. Treść postulatu:

Realizacja prawa do dostępu do rzetelnej informacji o stanie środowiska, edukacji ekologicznej, do udziału w postępowaniach dotyczących inwestycji szkodliwych dla środowiska i do skutecznego zaskarżania naruszeń powyższych praw.

Zgodnie z zasadami demokratycznego państwa prawa, zapewnienie wszystkim mieszkańcom i mieszkankom Polski możliwości współdecydowania o politykach ochrony środowiska i klimatu. Konieczne jest zagwarantowanie udziału obywatelek i obywateli w decydowaniu o wykorzystaniu zasobów naturalnych, ochronie tych zasobów przed nadmierną eksploatacją i zanieczyszczeniem, rozwoju form ochrony przyrody, procesach inwestycyjnych znacząco oddziałujących i mogących znacząco oddziaływać na środowisko, i in. Konieczne jest także zapewnienie dostępu do wymiaru sprawiedliwości w sprawach związanych ze środowiskiem. Ważne i pilne jest przyjęcie przez Parlament ustawy o ochronie klimatu.  

Ostateczne brzmienie postulatu zostanie przedstawione na kolejnym spotkaniu. W ramach Inicjatywy Zespół będzie również występował z prośbą o spotkanie z ZRPO Valerim Vachevem. Podczas spotkania i po nim trwały prace nad redakcją wniosku do Rzecznika.

 

Kolejne spotkanie Zespołu: 9 listopada (czwartek) godz. 11:00

 

Nadchodzące wydarzenia:

 • 24 października, godz. 10.00, online – spotkanie poświęcone sytuacji osób uchodźczych „Gościnność czy ksenofobia? – Sytuacja osób uchodźczych w Polsce pod lupą Platformy Talk to Loop”. Na spotkaniu zostaną podsumowane raporty dotyczące naruszeń praw osób uchodźczych w Polsce, przypadków zachowań ksenofobicznych oraz rekomendacje, jak poprawić sytuację osób w kryzysie uchodźczym przebywających w Polsce. W drugiej części spotkania będzie można dowiedzieć się więcej o funkcjonowaniu platformy Talk to Loop oraz o sprawdzonych rozwiązaniach platformy, które można wdrożyć w swojej organizacji.
 • 7 listopada, online – szkolenie NASK ws. cyberbezpieczeństwa (w ramach Koalicji Infolinii BRPO).
 • 8-9 grudnia, Warszawa – Zlot Obrończyń i Obrońców Praw Człowieka oraz Praworządności 2023 r. Cykliczne wydarzenie organizowane z okazji Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka, towarzyszące Międzynarodowemu Festiwalowi Filmowemu Watch Docs. Zlot organizują: Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Amnesty International, Sieć Obywatelska Watchdog Polska, Fundusz Obywatelski im. Henryka Wujca, Inicjatywa “Nasz Rzecznik”, Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych

 

Ostatnie wydarzenia i działania:

 • Kwestionariusz przedwyborczy Inicjatywy „Nasz Rzecznik”. W ostatnich miesiącach zespoły naszej koalicji wypracowały szereg pytań adresowanych do osób kandydujących w wyborach parlamentarnych 2023 r., obrazujących jakie sprawy są dla nas ważne. Na bazie wszystkich 33 wypracowanych pytań powstał formularz przedwyborczy, który trafił do kilkudziesięciu osób kandydujących w wyborach. Nie kończymy naszej akcji w połowie października. Będziemy mobilizować polityczki i polityków do odpowiedzi na pytania również po wyborach, publikując na naszej stronie linki do ich odpowiedzi.

https://naszrzecznik.pl/kolejne-odpowiedzi-polityczek-i-politykow-na-nasze-pytania/

https://naszrzecznik.pl/pierwsze-odpowiedzi-polityczek-i-politykow-na-nasze-pytania/

 • Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego z Manifestem Zdrowia Psychicznego Inicjatywy “Nasz Rzecznik” – zespół redakcyjny do spraw opracowania manifestu udoskonalał ostatnie punkty Manifestu. Preambułę tego obszernego i współtworzonego od miesięcy dokumentu można przeczytać tu:

https://naszrzecznik.pl/swiatowy-dzien-zdrowia-psychicznego-z-manifestem-zdrowia-psychicznego-inicjatywy-nasz-rzecznik/

 • Konferencja „Mamy pomysł na Polskę!”, współorganizowana przez Inicjatywę “Nasz Rzecznik”, OFOP 29 września w Warszawie

https://naszrzecznik.pl/mamy-pomysl-na-polske-konferencja-29-wrzesnia/

 • Kwestionariusz MamPrawoWiedzieć, w którym znalazła się m.in. część pytań opracowanych przez zespoły robocze naszej Inicjatywy.

https://naszrzecznik.pl/nie-wiesz-na-kogo-glosowac-razem-z-mamprawowiedziec-pl-zadajemy-pytania-kandydatkom-w-wyborach/

 

Ostatnie interwencje i wystąpienia RPO w odpowiedzi na nasze postulaty i sygnalizowane przez nas problemy

 • Zastępca RPO Stanisław Trociuk pisze do Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz Ministerstwa Sportu i Turystyki ws. przepisów dot. utworzenia ewidencji „Sportowe talenty”. Wniosek do  RPO w tej sprawie złożył m.in. Jan Gawroński, przewodniczący Klubu Świadomej Młodzieży, koordynator Zespołu Edukacja Włączajaca https://bip.brpo.gov.pl/pl/content/rpo-dzieci-dane-wzrost-waga-ewidencja-sport-puodo
 • Odpowiedź Waldemara Kraski, sekretarza stanu w MZ na wystąpienie RPO ws. dostępności gabinetów ginekologicznych dla osób z niepełnosprawnościami.

https://bip.brpo.gov.pl/pl/content/rpo-kobiety-niepelnosprawnosc-ginekologia-mz-%20odpowiedz

 • BRPO losowo kontrolowały wybrane lokale wyborcze oznaczone jako dostosowane do potrzeb wyborców z niepełnosprawnościami

https://bip.brpo.gov.pl/pl/content/rpo-wybory-kontrola-lokale-dostepnosc-ozn-pkw

 • RPO wskazuje, co PKW może jeszcze zrobić dla poprawy dostępności materiałów wyborczych zwłaszcza dla wyborczyń i wyborców z niepełnosprawnością słuchu.

https://bip.brpo.gov.pl/pl/content/rpo-wybory-dostepnosc-glusi-pkw-krrit-odpowiedzi-ponowne

 • Po wyroku TSUE, WSA zajmie się sprawą odmowy transkrypcji zagranicznego aktu urodzenia dziecka pary jednopłciowej.

https://bip.brpo.gov.pl/pl/content/rpo-pytanie-prejudycjalne-dzieci-rodzicow-jednej-plci-postanowienie-tsue-nsa