Spotkanie Zespołu Praw Kobiet 3 listopada 2023 r.

Ewa Krzywaźnia, Joanna Gzyra-Iskandar
 • Wrażenia po wyborach parlamentarnych 2023 r. – działania przedwyborcze, nadzieje, rozczarowania
 • Razem możemy więcej! Wspólne działania w obszarze postulatów dot. praw kobiet w powyborczej rzeczywistości i powstającego nowego rządu
 • Postulaty Stowarzyszenia Pro Civium dot. osadzonych kobiet

 

Ważne

 • Zgłaszajmy i zachęcajmy osoby i organizacje do zgłaszania wniosków/skarg indywidualnych do Biura RPO w prostym formularzu.
 • Wnioski/skargi i postulaty można też zgłaszać w języku ukraińskim.

 

3 listopada 2023 r. w spotkaniu Zespołu Praw Kobiet udział wzięły: Agnieszka Łuczak (Stowarzyszenie “Kongres Kobiet”), Agnieszka Krzyżak (Fundacja “Rodzic w mieście”), Agnieszka Rejman (Stowarzyszenie “Pro Civium”), Aleksandra Magryta (FederaFundacja “Fundacja na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny”, Inicjatywa “Wielka Koalicja za Równością i Wyborem (WK_RW)”), Anna Świątkowska (Fundacja “Czas Kobiet” – wcześniej Stowarzyszenie “Czas Praw Kobiet”), Ewa Krzywaźnia (Inicjatywa “Nasz Rzecznik”), Izabela Desperak (Uniwersytet Łódzki), Joanna Gzyra-Iskandar (koordynatorka Zespołu Praw Kobiet Inicjatywy “Nasz Rzecznik”, Fundacja “Feminoteka”).

Pierwsze spotkanie Zespołu po wyborach rozpoczęłyśmy krótkim podsumowaniem naszych działań prowadzonych w ramach aktywności przedwyborczych, podzieliłyśmy się również swoimi wrażeniami odnośnie przyszłości praw kobiet w polskiej rzeczywistości, nadziejami i obawami związanymi z ich wdrażaniem przez prawdopodobny skład nowego rządu (na dzień 3 listopada nie jest znana decyzja Prezydenta RP, komu powierzy misję jego utworzenia). Wiadomo natomiast, że poselski projekt tzw. ustawy ratunkowej dekryminalizującej aborcję, wniesiony przez posłankę Lewicy Magdalenę Biejat (i wciąż w sejmowej “zamrażarce”) nie znalazł się w programie umowy koalicyjnej. Przeciwko niemu jest Polska 2050 i tak kwestia aborcji znalazła się w protokole rozbieżności projektu umowy koalicyjnej negocjowanego przez liderów KO, Trzeciej Drogi i Lewicy. Szczęśliwie natomiast nie wpisano pomysłu przeprowadzenia referendum w sprawie aborcji za czym optowała Trzecia Droga, a przeciwne były KO i Lewica, opowiadające się za ustawą ratunkową.

https://www.gazetaprawna.pl/wiadomosci/kraj/artykuly/9339160,wiemy-jak-wyglada-umowa-programowa-koalicji-za-co-pis-bedzie-rozlicz.html?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter

Sporo czasu rozmawiałyśmy o potrzebie wspólnych działań, żeby wymusić na przyszłych rządzących zrealizowanie przedwyborczych obietnic, chociażby w kwestii aborcji właśnie, ale również w pozostałych, równie ważnych i potrzebnych działaniach dot. przeciwdziałania przemocy wobec kobiet. Będziemy domagać się realnych zmian m. in. w kwestii wdrożenia rozwiązań wspierających kobiety, które doświadczyły przemocy seksualnej.

Wstępnie zarysowały się nam następujące propozycje możliwych wspólnych działań, do szczegółowego uzgodnienia i omówienia podczas kolejnego spotkania zespołu:

 • przeprowadzenie wspólnej konferencji prasowej, na której mogłybyśmy zaprezentować najważniejsze postulaty z obszaru praw kobiet,
 • powołanie pełnomocniczki ds. kobiet przy premierze (najlepiej wywodzącej się ze środowiska organizacji pozarządowych),
 • powołanie pełnomocniczki/ka rządu ds. współpracy z NGO,
 • spotkanie z wybranymi polityczkami/politykami pełniącymi kluczowe dla nas funkcje i przypomnienie o ważnych dla naszego zespołu postulatach dot. praw kobiet,
 • jedna i wspólna kandydatura organizacji pozarządowych na stanowisko Rzecznika/Rzeczniczki Praw Dziecka,
 • wspólne działania odnośnie przeciwdziałania przemocy i szkoleń Policji w tym zakresie.

 

Zapoznałyśmy się z najważniejszymi postulatami Stowarzyszenia Pro Civium odnośnie praw osadzonych kobiet. Dotyczą one m.in.:

 • stałego i nieprzerwanego dostępu do środków higieny osobistej (obecnie osadzonej przysługuje 20 szt. podpasek/miesiąc, jeśli potrzebuje więcej – musi się zgłosić do ginekolożki/ginekologa z prośbą o przepisanie dodatkowego przydziału),
 • dostępu do badań mammograficznych lub USG piersi,
 • zapewnienia dodatkowych widzeń dla dzieci kobiet osadzonych, przebywających z nimi do ukończenia 3 r. ż. w Domu Matki i Dziecka przy zakładach karnych.

 

Następne spotkanie Zespołu – 1 grudnia (piątek), godz. 12.

 

Nadchodzące wydarzenia:

 • 16 listopada, online – debata “Wykluczeni wśród wykluczonych”. Fundacja dla Gigantów zaprasza na debatę dot. sytuacji osób w spektrum autyzmu wymagających całodobowego wsparcia i ich opiekunów/ek https://www.facebook.com/events/326095226836544/
 • 20 listopada, online – szkolenie NASK pt. „Zespół Dyżurnet.pl w walce z nielegalnymi treściami w internecie i seksualnym wykorzystywaniem dzieci” (w ramach Koalicji Infolinii BRPO)
 • 8-9 grudnia, Warszawa – Zlot Obrończyń i Obrońców Praw Człowieka oraz Praworządności 2023 r. Cykliczne wydarzenie organizowane z okazji Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka, towarzyszące Międzynarodowemu Festiwalowi Filmowemu Watch Docs. Zlot organizują: Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Amnesty International, Sieć Obywatelska Watchdog Polska, Fundusz Obywatelski im. Henryka Wujca, Inicjatywa “Nasz Rzecznik”, Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych

 

Ostatnie wydarzenia i działania:

 • Projekt nowej ustawy wdrażającej Konwencję ONZ o prawach osób niepełnosprawnych w Polsce pn. „Ustawa o wyrównywaniu szans osób z niepełnosprawnościami” (mrips.gov.pl) – wdrażający wg zamierzeń inicjatorów i autorów projektu Konwencję ONZ o prawach osób niepełnosprawnych.

https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1319,opracowanie-projektu-ustawy-wdrazajacej-konwencje-o-prawach-osob-niepelnosprawnych-o-proponowanej-nazwie-ustawa-o-wyrownywaniu-szans-osob-z-niepelnosprawnosciami

https://wyrownywanieszans.mrips.gov.pl/konsultacje-spoleczne/

 • Spotkanie z Natalią Boyko z Zespołu Praw Uchodźczyń/ców „Gościnność czy ksenofobia? – Sytuacja osób uchodźczych w Polsce pod lupą Platformy Talk to Loop”. Podsumowanie raportów dotyczących naruszeń praw osób uchodźczych w Polsce, przypadków zachowań ksenofobicznych oraz rekomendacje, jak poprawić sytuację osób w kryzysie uchodźczym przebywających w Polsce.

https://naszrzecznik.pl/goscinnosc-czy-ksenofobia-sytuacja-osob-uchodzczych-w-polsce-pod-lupa-platformy-talk-to-loop-szkolenie-natalii-boyko/

 • List otwarty przyrodników i strony społecznej do opozycji demokratycznej.

https://naszrzecznik.pl/list-otwarty-przyrodnikow-i-strony-spolecznej-do-opozycji-demokratycznej/

 • Sędzia Paweł Juszczyszyn laureatem XV edycji Nagrody im. Edwarda J. Wende, wyróżnienie otrzymała Inicjatywa – Fundacji Kongres Obywatelskich Ruchów Demokratycznych #TourdeKonstytucja (Tour de Konstytucja PL).

https://naszrzecznik.pl/xv-nagroda-im-edwarda-j-wende-dla-sedziego-pawla-juszczyszyna-a-wyroznienie-dla-tour-de-konstytucja/

 • Oświadczenie organizacji społecznych po wyborach parlamentarnych 2023 r. Inicjatywa “Nasz Rzecznik”w gronie 85 organizacji społecznych, które podpisały się pod oświadczeniem.

https://naszrzecznik.pl/oswiadczenie-organizacji-spolecznych-po-wyborach-parlamentarnych-2023/

 • Kwestionariusz przedwyborczy Inicjatywy „Nasz Rzecznik”. Nie kończymy naszej akcji w połowie października. Będziemy mobilizować polityczki i polityków do odpowiedzi na pytania również po wyborach, publikując na naszej stronie linki do ich odpowiedzi.

https://naszrzecznik.pl/kolejne-odpowiedzi-polityczek-i-politykow-na-nasze-pytania/

https://naszrzecznik.pl/pierwsze-odpowiedzi-polityczek-i-politykow-na-nasze-pytania/

 • Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego z Manifestem Zdrowia Psychicznego Inicjatywy “Nasz Rzecznik” – zespół redakcyjny do spraw opracowania manifestu udoskonalał ostatnie punkty Manifestu. Preambułę tego obszernego i współtworzonego od miesięcy dokumentu można przeczytać tu:

https://naszrzecznik.pl/swiatowy-dzien-zdrowia-psychicznego-z-manifestem-zdrowia-psychicznego-inicjatywy-nasz-rzecznik/

 • Konferencja „Mamy pomysł na Polskę!”, współorganizowana przez Inicjatywę “Nasz Rzecznik”, OFOP 29 września w Warszawie.

https://naszrzecznik.pl/mamy-pomysl-na-polske-konferencja-29-wrzesnia/

 

Ostatnie interwencje i wystąpienia RPO w odpowiedzi na m. in. nasze postulaty i sygnalizowane przez nas problemy

 • „Sportowe talenty” – kwestia ewidencji danych wrażliwych osób uczniowskich w publicznej bazie. Zastępca RPO Stanisław Trociuk pisze do MEiN i MSiT. Stanowisko Ministerstwa Edukacji i Nauki.

https://bip.brpo.gov.pl/pl/content/rpo-dzieci-dane-wzrost-waga-ewidencja-sport-puodo-mein

 • Coraz dłuższy czas oczekiwania na nowe orzeczenie o niepełnosprawności – Zastępca RPO Stanisław Trociuk pyta pełnomocnika rządu ds. osób niepełnosprawnych Pawła Wdówika o działania w celu skrócenia oczekiwania na wydanie orzeczenia.

https://bip.brpo.gov.pl/pl/content/rpo-niepelnosprawnosc-orzeczenie-oczekiwanie

 • Skuteczna interwencja BRPO ws. odmowy przyznania zasiłku pielęgnacyjnego osobom uchodźczym z Ukrainy.

https://bip.brpo.gov.pl/pl/content/rpo-ukraina-zasilek-pielegnacyjny-problemy-wroclaw

 • Kolejna odpowiedź PKW ws. dostępności wyborów dla osób z niepełnosprawnością słuchu.

https://bip.brpo.gov.pl/pl/content/rpo-wybory-dostepnosc-glusi-pkw-krrit-odpowiedz-kolejna

 • Odpowiedź Waldemara Kraski, sekretarza stanu w MZ na wystąpienie RPO ws. dostępności gabinetów ginekologicznych dla osób z niepełnosprawnościami.

https://bip.brpo.gov.pl/pl/content/rpo-kobiety-niepelnosprawnosc-ginekologia-mz-%20odpowiedz

 • BRPO losowo kontrolowały wybrane lokale wyborcze oznaczone jako dostosowane do potrzeb wyborców z niepełnosprawnościami.

https://bip.brpo.gov.pl/pl/content/rpo-wybory-kontrola-lokale-dostepnosc-ozn-pkw

 • Trudności osób z autyzmem, autoagresją oraz doświadczających terapii typu holding tematem posiedzenia Komisji Ekspertów ds. Zdrowia przy RPO.

https://bip.brpo.gov.pl/pl/content/krpo-posiedzenie-ke-zdrowia-11-pazdziernika-autyzm-autoagresja-holding