Spotkanie Zespołu Praw Opiekunek/ów 8 września

Olga Ślepowrońska, Anna Duniewicz, Agnieszka Łuczak

8 września Zespół Praw Opiekunów/ek spotkał się po raz pierwszy po przerwie wakacyjnej. Współprowadzące – koordynatorka Inicjatywy Ania Duniewicz i koordynatorka Zespołu Olga Ślepowrońska – przekazały informacje o bieżących wydarzeniach:

1) 1 września ruszył czteromiesięczny program wsparcia psychologicznego, informacyjnego i integracyjnego uchodźców i uchodźczyń wojennych z Ukrainy w ramach projektu Fundusz Solidarności z Ukrainą – Inicjatywa „Nasz Rzecznik”, OFOP. Współfinansowany ze środków Civitates program jest realizowany we współpracy ze Stowarzyszeniami Mudita i Hokoach, działającymi w Inicjatywie „Nasz Rzecznik”.

W ramach tego projektu 2 października Stowarzyszenie Hakoach zorganizuje w Gminie Wyznaniowej Żydowskiej w Łodzi (ul. Pomorska 18) piknik integracyjny dla dzieci i rodziców z Ukrainy i Polski (godz. 12:00-16:00). W niedzielę 27 listopada odbędzie się w Łodzi pierwsze szkolenie z cyklu „Mechanizmy i strategia działań rzeczniczych w kryzysie”, które poprowadzi Anna Makówka z krakowskiego Stowarzyszenia Czulent i Khrystyna Zanyk.

Dzięki projektowi od września Stowarzyszenie Hakoach zwiększa też liczbę bezpłatnego wsparcia psychologicznego dla osób dorosłych oraz dzieci i młodzieży z Ukrainy (ul. Kościuszki 1 w Łodzi; zapisy pod adresem mailowym: hakoach.lodz@gmail.com lub pod nr tel. 517 364 690.)

Jeśli wiemy o osobach z Ukrainy (zwłaszcza osobach z niepełnosprawnościami), potrzebujących wsparcia, kierujmy je na ukraińską infolinię Stowarzyszenia Mudita: +48 539 866 471.

Zapraszajmy też uchodźców/czynie wojenne na dwujęzyczne spotkanie Zespołu Praw Uchodźców/czyń 15 września. Kontakt: anna.duniewicz@naszrzecznik.pl

Fundusz Solidarności z Ukrainą – Inicjatywa „Nasz Rzecznik”, OFOP

2) Sprawą niezwykle ważną i pilną jest zgłaszanie przez organizacje przedstawicieli i przedstawicielek do Komitetów Monitorujących. Akcję prowadzi OFOP. Obywatelskie monitorowanie programów, projektów i inwestycji realizowanych w ramach unijnej Polityki Spójności i KPO to kluczowy element kontroli rozdzielania unijnych środków. Komitety Monitorujące kontrolują, czy zgłaszane do realizacji projekty nie naruszają europejskich zasad horyzontalnych.

Trwa nabór członkiń/członków do Komitetów i ważne jest, by w Komitetach Monitorujących było jak najwięcej przedstawicieli i przedstawicielek organizacji; by pilnować i interweniować, aby zgłaszane do realizacji projekty wzmacniały społeczeństwo obywatelskie, a przede wszystkim, aby nie naruszały praw podstawowych zawartych w Karcie Praw Podstawowych UE. Sprawa jest pilna, gdyż wybory do Komitetów Monitorujących mogą się odbyć w ciągu najbliższych tygodni (terminy nie są znane).

Więcej szczegółów na Facebook OFOP: Obywatelski monitoring funduszy UE – mobilizacja!

Link do wydarzenia: https://www.facebook.com/events/2266161373538796

Obywatelski monitoring programów finansowanych z funduszy Unii Europejskiej – Praworządność i prawa podstawowe a fundusze – webinary:

https://www.youtube.com/watch?v=1zSoxWifGws&t=8842s

3) We wrześniu ruszają spotkania regionalne samorzeczników i samorzeczniczek w spektrum autyzmu z przedstawicielami BRPO, współorganizowane przez Inicjatywę „Nasz Rzecznik”. Na razie zaplanowane są spotkania w sześciu miastach. Pierwsze takie wydarzenie odbędzie się 23 września w Łodzi. Tematem przewodnim będzie edukacja. Kolejne miasta to: Kowal pod Włocławkiem (30 września), Chełm (11 października) i Kutno (27 października). W listopadzie spotkania przedstawicieli RPO z samorzeczniczkami w spektrum autyzmu odbędą się w Warszawie i Poznaniu

4) 6 września odbyło się spotkanie RPO z Zespołem Praw Osób z Niepełnosprawnościami Inicjatywy „Nasz Rzecznik”. Relacja ze spotkania została zamieszczona na stronach RPO i portalu naszrzecznik.pl:

https://naszrzecznik.pl/spotkanie-zespolu-praw-osob-z-niepelnosprawnosciami-z-rzecznikiem-praw-obywatelskich/

https://bip.brpo.gov.pl/pl/content/rpo-spotkanie-nasz-rzecznik-zespol-ozn

https://www.facebook.com/BiuroRPO/posts/pfbid02bqQ4ifyu5qJavefHxz3xZqrzDqqcrjoUa2LeSKP9FYb5r5j6jqfML77E2udVHg7

5) 6 września otrzymaliśmy jako Inicjatywa odpowiedź RPO na postulaty zgłoszone na spotkanie z Inicjatywą „Nasz Rzecznik” 22 kwietnia. W liście skierowanym do Inicjatywy RPO zwrócił się do nas z prośbą, aby kolejne sprawy i postulaty zgłaszać za pomocą formularza na stronie Biura RPO:

https://bip.brpo.gov.pl/wniosek/index.php?formularz=dla_wnioskodawcy

W formularzu jest możliwość załączenia postulatowej formatki, do czego bardzo wszystkich zachęcamy.

 

Podczas spotkania 8 września ustaliliśmy, że zwrócimy się do RPO z propozycją spotkania Rzecznika i ekspertów/ek Biura RPO z przedstawicielkami Zespołu Praw Kobiet i Zespołu Praw Opiekunów/ek 21 października. Koordynatorki poinformują Zespół, jeśli otrzymają odpowiedź RPO w tej sprawie.

W spotkaniu Zespołu wzięli udział państwo Sękowscy, których syn został usunięty ze środowiskowego domu samopomocy typu D. Bulwersujące jest też to, że jako podopieczny ŚDS-u otrzymywał jedynie godzinę „wsparcia” dziennie, co całkowicie zaprzecza idei środowiskowych domów samopomocy, o które środowisko osób i rodzin osób w spektrum autyzmu i z niepełnosprawnością sprzężoną walczyło w kampanii „Nie zamykajmy dorosłych z niepełnosprawnością w czterech ścianach”.

https://www.facebook.com/ewa.sekowska.9/posts/pfbid02FBh7oiisB2J8N5EAKG8VKxVrwACZaDAubEGLp5XTiqWXtuSAM4wD6JMbp2hngswHl

Anna Szalast zaoferowała pomoc rodzinie, zaś Alicja Loranc z Fundacji Po Mojemu oznaczała Pełnomocnika Rządu do spraw Osób Niepełnosprawnych, ministra Pawła Wdówika, na oficjalnym koncie na TT z prośbą o interwencję.

W dalszej części spotkania wróciliśmy do następujących postulatów opracowanych w formatkach:

– Wprowadzenia wsparcia finansowego dla wszystkich opiekunów pobierających emerytury lub renty w postaci wyrównania między świadczeniem pielęgnacyjnym a wysokością świadczenia emerytalno-rentowego, które pobiera opiekun/opiekunka.(Autor: Rafał Bakalarczyk).

Ponadto uzupełniliśmy postulat Olgi Wojdyńskiej ze Stowarzyszenia Mudita:

– Objęcie prawem do ubezpieczenia zdrowotnego wszystkich opiekunek i opiekunów, bez względu na to, czy i jakie świadczenia pieniężne z tytułu opieki pobierają.

Szczegółowo omówiliśmy ten temat. Anna Szalast wspomniała o praktyce starania się przez opiekunki/ów statusu osoby bezrobotnej, aby otrzymać ubezpieczenie zdrowotne. Brak odpowiednich regulacji zmusza zdesperowanych opiekunów do sięgania po takie metody. Danuta Musiał zaproponowała akcję medialną na ten temat.

Przypomnieliśmy także, że na stronie naszrzecznik.pl znajduje się lista prerogatyw RPO:

https://naszrzecznik.pl/co-moze-dla-ciebie-zrobic-rpo/

Zachęcamy osoby, które czują się dyskryminowane i których prawa są naruszane przez Państwo do zgłaszania spraw, skarg do BRPO oficjalnym kanałem. Jak to zrobić, można sprawdzić także u nas na stronie:

Jak można zwrócić się do RPO?

https://bip.brpo.gov.pl/pl/content/jak-mozna-zwrocic-sie-do-rpo

Podczas spotkania ogłosiliśmy też, że Krzysztof Kurowski, przewodniczący Polskiego Forum Osób z Niepełnosprawnościami, został tegorocznym laureatem Nagrody RPO im. dra Macieja Lisa. Nagroda przyznawana jest za szczególne dokonania na rzecz obrony praw i interesów OzN.

Pod koniec spotkania Anna Nowak opisała dramaty starszych opiekunów, stojących wobec problemu niemożności sprawowania dalszej opieki nad dorosłymi OzN wymagającymi intensywnego wsparcia. Opiekunowie ci pozostają bezradni wobec trudnej sytuacji ekonomicznej, pogarszającego się stanu zdrowia, nagłej choroby. Brak jest systemowych rozwiązań, brak wsparcia Państwa.

Następne spotkanie Zespołu Praw Opiekunów/ek odbędzie się 11 października (wtorek) w godz. 18.00-19:30.