Spotkanie Zespołu Praw Osób z Niepełnosprawnościami 21 maja 2024 r.

Anna Duniewicz
  • Cieszymy się, że dokument „Równe i powszechne. Społeczne propozycje zmian w prawie wyborczym” zawiera kwestie zgłoszone przez nas podczas panelu „Wybory dostępne dla wszystkich” na naszej konferencji 10 maja
  • W najbliższym czasie będziemy rozmawiać z Dyrektorem Departamentu Zdrowia Psychicznego w Biurze Rzecznika Praw Pacjenta o Manifeście Zdrowia Psychicznego Inicjatywy „Nasz Rzecznik”
  • 27-28 czerwca w Warszawie odbędzie się IX OGÓLNOPOLSKIE FORUM INICJATYW POZARZĄDOWYCH, a na nim nasz panel dyskusyjny pt. Inicjatywa „Nasz Rzecznik” na straży naszych (s)praw
  • 14 maja w Gliwicach wraz z Fundacją NieOdkładalni organizowaliśmy w Gliwicach debatę lokalną „Przewińmy Polskę!”, o potrzebie rozwijania sieci dostępnych toalet wyposażonych w leżanki dla dorosłych z niepełnosprawnościami
  • Pomysłodawczyni programu „POGADAJMY!”, Alicja Podwysocka i Stowarzyszenie LEVEL UP zapraszają do współtworzenia bezpiecznej przestrzeni do rozmów i rozwijania pasji dla osób, które z powodu niepełnosprawności, kondycji psychicznej czy wieku czują się wykluczone z życia społecznego.

 

Podczas spotkania Zespołu Praw Osób z Niepełnosprawnościami 21 maja podsumowaliśmy ostatnie działania i wydarzenia ważne z perspektywy naszego członkiń i członków Zespołu.

Za nami trzy debaty lokalne w ramach programu CECEP: 6 kwietnia razem z Koalicją Żywa Ziemia rozmawialiśmy na Lubelszczyźnie z lokalną społecznością i przedstawiciel(k)ami Biura RPO o problemie ferm przemysłowych; 24 kwietnia wraz z Fundacją Pro Aperte współorganizowaliśmy w Kutnie debatę dotyczącą integracji włączającej; 14 maja wspólnie z Fundacją NieOdkładalni w Gliwicach i Politechniką Śląską zaprosiliśmy wszystkie zainteresowane osoby na debatę lokalną „Przewińmy Polskę!”, o potrzebie rozwijania sieci dostępnych toalet wyposażonych w leżanki dla dorosłych z niepełnosprawnościami i osób starszych.

Przewińmy Polskę! Gliwicka rozmowa o komfortkach, czyli o podstawowych ludzkich potrzebach, prawach i godności

23 maja w Mrągowie podejmiemy temat integracji osób uchodźczych.

Na początku spotkania 21 maja podsumowaliśmy też ostatnie duże wydarzenie Inicjatywy „Nasz Rzecznik” 10 maja z udziałem m.in. Pełnomocnika Łukasza Krasonia, wiceministry sprawiedliwości Zuzanny Rudzińskiej-Bluszcz oraz rzeczniczki prasowej Marszałka Sejmu Szymona Hołowni, Katarzyny Karpy-Świderek.

https://naszrzecznik.pl/polska-w-unii-europejskiej-jakich-praw-chcemy-na-co-dzien-konferencja-inicjatywy-nasz-rzecznik-10-maja-2024/

https://www.facebook.com/naszrzecznik/posts/pfbid0JEX6HGVxdJZYmMPUQxiHHZ4NUDLSvrEBs7n9SsYr9mqTZiaMMRJASgUGiKhsgtbHl

Cieszymy się, że dokument: „Równe i powszechne. Społeczne propozycje zmian w prawie wyborczym” Fundacji Batorego, Fundacji Odpowiedzialna Polityka, Komitetu Obrony Demokracji, Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska oraz Stowarzyszenia 61, który podpisaliśmy jako Inicjatywa, zawiera kwestie zgłoszone przez nas podczas panelu „Wybory dostępne dla wszystkich” na naszej konferencji „Polska w Unii Europejskiej – jakich praw chcemy na co dzień?” 10 maja.

https://naszrzecznik.pl/wybory-dostepne-dla-wszystkich-panel-na-konferencji-10-maja-2024-i-inne-nasze-dzialania-na-rzecz-dostepnosci-wyborow-dla-osob-z-niepelnosprawnosciami/

Kolejnym dużym wydarzeniem, na które zapraszamy członkinie i członków naszej Inicjatywy, będzie zbliżające się święto sektora obywatelskiego, IX OGÓLNOPOLSKIE FORUM INICJATYW POZARZĄDOWYCH, organizowane przez OFOP w Warszawie 27-28 czerwca. W piątek 28 czerwca w godz. 11:00-12:30 odbędzie się nasz panel dyskusyjny pt. Inicjatywa „Nasz Rzecznik” na straży naszych (s)praw.

W tym roku do dyspozycji osób uczestniczących w OFIP jest 500 miejsc, więc warto zapisać się jak najwcześniej. Rejestracja zostanie zamknięta 3 czerwca. Osobom zaangażowanym w działania Inicjatywy „Nasz Rzecznik” refundujemy koszty dojazdu do łącznej wysokości 200 zł za osobę.

Formularz, szczegóły dotyczące zapisów i zwrotu kosztów przejazdu, można znaleźć na stronie ofip.eu

Wśród ważnych wydarzeń ostatnich dni był też świetny warsztat Anny Tomaszewskiej, koordynatorki strony NaszaDemokracja.pl, pt. „Jak poprowadzić skuteczną kampanię społeczną”, który odbył się zdalnie 17 maja i 20 maja.

https://naszrzecznik.pl/jak-poprowadzic-skuteczna-kampanie-spoleczna-warsztat-anny-tomaszewskiej-17-maja-2024/

https://naszrzecznik.pl/jak-zrealizowac-skuteczna-kampanie-spoleczna-drugi-warsztat-anny-tomaszewskiej-dla-inicjatywy-nasz-rzecznik-20-maja-2024/

W najbliższych planach mamy też spotkanie w sprawie Manifestu Zdrowia Psychicznego z Dyrektorem Departamentu Zdrowia Psychicznego w Biurze Rzecznika Praw Pacjenta.

A na początku września, w XII rocznicę ratyfikacji przez Polskę Konwencji o prawach osób z niepełnosprawnościami, wraz z prof. Agnieszki Dudzińską zaprosimy wszystkie zainteresowane osoby na warszawską konferencję, która będzie służyć wypracowaniu obywatelskiego projektu ustawy o mieszkalnictwie wspomaganym.

W części spotkania poświęconej działaniom członków/iń Zespołu, które możemy wspólnie wesprzeć, Alicja Podwysocka, pomysłodawczyni programu „POGADAJMY!”, opowiedziała o swoim pomyśle stworzenia bezpiecznej przestrzeni do rozmów, poznawania nowych osób i rozwijania pasji dla osób, które z powodu niepełnosprawności, kondycji psychicznej czy wieku czują się wykluczone z życia społecznego. Projekt realizowany jest przez Stowarzyszenie LEVEL UP.

Osoby chętne do włączenia się wolontariacko mogą zgłosić się tutaj: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeGhWtuYZA05oh0q5LRbdJukamdubeqk6OJ65WD9nQKJrB4wA/viewform

Jeśli ktoś chce wziąć udział w programie jako osoba uczestnicząca, może zgłosić się tu: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfWqR-5mUnrMbhKzADhWLHiCkiebTy9aikVyVyoPjDL5j7UfQ/viewform

Małgorzata Mendelewska, prezeska toruńskiej Fundacji Pomocy Osobom Autystycznym, która dołączyła do Inicjatywy, opowiedziała o organizowanej przez jej Fundację konferencji z udziałem Rzeczniczki Praw Dziecka. Przedstawiła też perspektywę rodziców osób w spektrum autyzmu wymagających całodobowego wsparcia. Dramatem jest, że wiele z tych osób nie znajduje miejsca pobytu dziennego, gdzie mogłyby kontynuować terapię i spędzać czas poza rodzinnym domem. Tym osobom bardzo potrzebne są takie ośrodki dziennego wsparcia, które z czasem mogłyby służyć jako miejsce pobytu stałego.

Temat zainteresował też Marię Buchanowską z krakowskiego Stowarzyszenia Patchwork, wspierającego osoby uchodźcze, w tym osoby i rodziny osób z niepełnosprawnościami.

https://www.facebook.com/StowarzyszeniePatchwork/

Patryk Brzuski, prezes Stowarzyszenia Samorzecznicze Spektrum Neuroróżnorodności, opowiedział o działaniach wspierających samorzeczników w spektrum autyzmu i swoim zaangażowaniu w kampanię Ważni i Widoczni na rzecz opiekunów osób z niepełnosprawnościami.

Wojciech Stanios, który działa m.in. w obszarze dostępności instytucji publicznych, państwowych oraz Maciej Ryszawy zostali zaproszeni na spotkanie w Biurze RPO 5 czerwca.

Podczas spotkania 21 maja poruszyliśmy też kwestię niepodniesionego od 6 lat zasiłku pielęgnacyjnego, który wynosi jedynie 215,84 zł miesięcznie. Padła propozycja napisania petycji do premiera w tej sprawie.

 

Ważne:

  • Zgłaszajmy i zachęcajmy do zgłaszania przypadków naruszania praw oraz postulaty i wnioski do RPO w prostym formularzu:

https://bip.brpo.gov.pl/wniosek/index.php?formularz=dla_wnioskodawcy

lub mailowo na adres biurorzecznika@brpo.gov.pl

  • Dekalog naszych postulatów na stronie:

Sztandarowe postulaty Inicjatywy „Nasz Rzecznik”

Termin następnego spotkania: 24 czerwca (poniedziałek) godz. 17:30.