Spotkanie Zespołu Zdrowie, 4 kwietnia 2023

Agnieszka Łuczak, Anna Duniewicz
 • Wśród uchodźców wojennych wzrastają nastroje depresyjne. Dotyka to uchodźców w różnym wieku.
 • MOPS w Bydgoszczy ogłosił nabór na uczestników Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 w ramach resortowego Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej z zastrzeżeniem, że “osoby leżące nie kwalifikują się do wsparcia w formie usług asystenckich”.

 

Ostatnie i zapowiadane wydarzenia Inicjatywy „Nasz Rzecznik”:

8 marca przyniósł kolejne spotkanie z zastępcą RPO, Valerim Vachevem. Uczestniczyły w nim przedstawicielki Zespołu Praw Kobiet. Tematy ważne dla naszego zespołu, o którym mówiły Dominika Chabin-Pactwa, Katarzyna Król i Anna Duniewicz, to zniesienie zakazu pracy zarobkowej dla osób na świadczeniach opiekuńczych, dostępność gabinetów ginekologicznych i stomatologicznych dla osób z niepełnosprawnościami, w tym ruchowymi oraz komfortki w obiektach użyteczności publicznej. Zobowiązałyśmy się dosłać do Biura RPO materiały dotyczące komfortek, które już zostały dostarczone.

Relacja ze spotkania: https://naszrzecznik.pl/spotkanie-zespolu-praw-kobiet-z-zrpo-valerim-vachevem-8-marca-2023/

 

15 marca odbyło się szkolenie pt. „Społeczne i psychologiczne aspekty zaginięć. Doświadczenia Fundacji ITAKA” dla pracowników/czek infolinii pomocowych i organizacji z Koalicji Infolinii. Poprowadziła je Agata Nowacka, psycholożka i koordynatorka Zespołu Poszukiwań i identyfikacji Fundacji ITAKA.

20 marca delegacja Zespołów Zdrowie, Praw Osób z Niepełnosprawnościami i Praw Opiekunek/ów Inicjatywy „Nasz Rzecznik” spotkała się z przedstawicielami Biura Rzecznika Praw Pacjenta.

Relacja ze spotkania: https://naszrzecznik.pl/spotkanie-delegacji-inicjatywy-z-przedstawicielami-rzecznika-praw-pacjenta-20-marca/

22 marca – II tura szkolenia samorzeczników/czek w spektrum autyzmu „Jak złożyć wniosek do RPO”, prowadzonego przez ekspertki Biura Rzecznika Praw Obywatelskich

https://naszrzecznik.pl/jak-zlozyc-wniosek-do-rpo-warsztat-dla-samorzecznikow-i-samorzeczniczek-w-spektrum-autyzmu-22-marca-2023/

28 marca – spotkanie z zastępcą RPO Valerim Vachevem w sprawie planu współpracy z Zespołami Inicjatywy „Nasz Rzecznik”. 8 maja odbędzie się spotkanie Zespołów Praw Opiekunek/ów i Osób z Niepełnosprawnościami wokół projektu ustawy o świadczeniu wspierającym.

31 marca – spotkanie „Samorzecznicy u Rzecznika” Rzecznika Praw Obywatelskich z samorzeczni(cz)kami w spektrum autyzmu

Relacja ze spotkania: https://naszrzecznik.pl/samorzecznicy-u-rzecznika-spotkanie-samorzecznikow-czek-w-spektrum-autyzmu-z-rpo-31-marca-2023/

12 i 13 czerwca – stacjonarne spotkanie Inicjatywy „Nasz Rzecznik”, OFOP w Warszawie Wydarzenie pod hasłem: „Działając razem, możemy więcej!”. 13 czerwca pod hasłem  „Nasze prawa, nasze rzecznictwo” będzie dniem podsumowującym nasze działania i planowaniu kolejnych

Formularz zapisów:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfgZuW2PRA_1ZISysln0zR1GJiVNdDowEMLCKGpXoHgfxJ2iQ/viewform

 

Kampanie społeczne:

 

W kwietniu jako Inicjatywa współorganizujemy kampanię „Stop przemocy! #przyjaźnie dla autyzmu” pod honorowym patronatem RPO.

 

Ostatnie interwencje i wystąpienia RPO w odpowiedzi na postulaty Inicjatywy:

 

 • RPO interweniował w sprawi braku świadczeń i urlopów dla rodziców dziecka martwo urodzonego, którego płci nie da się ustalić.

To jeden z problemów, które poruszaliśmy m.in. 2 grudnia 2022 r. na spotkaniu Zespołu Praw Kobiet i Zespołu Praw Opiekunek/ów.

https://bip.brpo.gov.pl/pl/content/rpo-brak-swiadczen-rodzice-dziecka-martwo-urodzonego-sejm

 • Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się do organów 24 gmin i 12 powiatów, w których w 2019 i 2020 r. przyjęto – nadal obowiązujące – uchwały „anty-LGBT”. Wnosi o podjęcie działań w celu ich uchylenia.

https://bip.brpo.gov.pl/pl/content/rpo-uchwaly-anty-lgbt-samorzady-odpowiedzi-kolejne

 

 • W lesie przy granicy, w pobliżu Hajnówki znaleziono ciało młodej Miało też dojść do pushbacków. W ramach prowadzonego postępowania RPO zwraca się o pilne wyjaśnienia do Straży Granicznej i Policji

https://bip.brpo.gov.pl/pl/content/rpo-interwencja-sg-policja-smierc-kobiety-w-lesie-granica

 

 • Biuro RPO podjęło działania wyjaśniające w sprawie dyskryminacji pracujących opiekunów OzN przez OPS.

 

 • RPO napisał do resortu finansów w sprawie obniżenia VAT-u na kubeczki menstruacyjne. Ministerstwo Finansów analizuje sprawę. Cieszy szybka interwencja RPO w odpowiedzi na postulat Fundacji Różowa skrzyneczka. Zapowiedź obniżenia stawki z 23% do 5%, jak w przypadku podpasek jest ważna, ale poczekamy na konkrety.

https://bip.brpo.gov.pl/pl/content/rpo-kubeczki-menstruacyjne-vat-mf-odpowiedz

 

 • W odpowiedzi na postulaty Fundacji Różowa Skrzyneczka i Zespołu Praw Kobiet RPO pisze do ministra edukacji i nauki w sprawie zapewniania darmowych środków higieny osobistej dla dziewcząt w szkołach i placówkach edukacyjnych oraz podjęcia działań na rzecz eliminacji negatywnych stereotypów związanych z menstruacją

https://bip.brpo.gov.pl/pl/content/rpo-menstruacja-darmowe-srodki-higieny-szkoly-mein?fbclid

 

 • 10 marca na stronach RPO został opublikowany apel Rzecznika Praw Obywatelskich o jak najszybsze zrealizowanie unijnych dyrektyw dotyczących tzw. work-life balance. Postulaty w sprawie dyrektywy work-life balance przekazała RPO aktywna w Zespole Praw Kobiet Fundacja Rodzic w mieście.

https://bip.brpo.gov.pl/pl/content/rownowaga-miedzy-praca-zyciem-prywatnym-wideo

 

 • Interwencja RPO w odpowiedzi na postulaty Zespołu Praw Uchodźców/czyń dotyczące błędnego pozbawiania uchodźców/czyń z Ukrainy statusu uprawniającego do opieki medycznej i pomocy. Więcej na:

https://bip.brpo.gov.pl/pl/content/rpo-pelnomocnik-uchodzcy-ukraina-status-ukr-utrata-wyjazd

https://naszrzecznik.pl/interwencja-rpo-w-odpowiedzi-na-postulat-zespolu-praw-uchodzcow-czyn-i-zglaszane-skargi-ws-utraty-statusu-ukr/

Problem błędnej utraty przez uchodźców wojennych statusu UKR i wynikających z tego komplikacji zgłaszały RPO członkinie Zespołu Praw Uchodźców/czyń Inicjatywy „Nasz Rzecznik”.

 

 • Interwencja RPO ws. odebrania matce-aktywistce czteroletniego dziecka z autyzmem i umieszczenia go w domu dziecka w reakcji na internetowy wpis matki, choć według opinii psychiatry nie było realnej groźby popełnienia samobójstwa rozszerzonego, o którym wspominała.

 

Sprawy bieżące

Po spotkaniu 20 marca z przedstawicielami Biura RPP podzieliłyśmy się uwagami i refleksjami na temat dalszych kontaktów z Biurem RPP. Po spotkaniu przesłane zostały do Biura RPP (także do Biura RPO) materiały dotyczące komfortek. W dalszej kolejności chcemy przekazać materiały dotyczące dostępności gabinetów ginekologicznych dla kobiet z niepełnosprawnościami, dostępności gabinetów stomatologicznych oraz opieki okołoporodowej (Fundacja Matecznik). Natomiast do BRPO mają być przesłane materiały dotyczące opieki medycznej nad kobietami osadzonymi (Pro Civium, Stop stygmatyzacji) i wykluczenia menstruacyjnego.

Nie ma jeszcze decyzji w sprawie dołączenia do prac Zespołu ds. Dostępności Ochrony Zdrowia dla Osób Niepełnosprawnych przy Rzeczniku Praw Pacjenta rekomendowanych przez Inicjatywę ekspertek: Anny Szalast i Hanny Pasterny.

Podczas dyskusji zgodziłyśmy się co do tego, że nie wszystkie zgłaszane przez nasze zespoły sprawy daje się załatwić poprzez RPP i RPO. Obie rzecznicze instytucje nie mają kompetencji zmieniania aktów prawnych, a my powinniśmy o tym pamiętać. Nasze problemy musimy rzeczowo i konsekwentnie przedstawiać, dopytywać, na jakim etapie są zgłaszane przez nas sprawy, nie stawiając jednak spraw „na ostrzu noża”. – Mój spokój kończy się, gdy w grę wchodzą sprawy życia i śmierci – mówiła Danuta Musiał z Fundacji dla Gigantów, która uważa, że przez dwa lata nic w sprawach przez nią zgłaszanych się nie zadziało. Zadeklarowała przygotowanie schematu “formatki” zgłaszania spraw do Rzecznika Praw Pacjenta wzorem tej, jaką posługiwaliśmy się zgłaszając sprawy RPO.

Padła propozycja, by podczas planowanych spotkań zgłaszać nie długą listę, ale kilka najpilniejszych spraw i na kolejnych spotkaniach dopytywać, które z nich zostały rozpatrzone.

 

Zofia Wojciechowska (Instytut Zdrowia i Hortiterapii z Mrągowa) zauważa wśród uchodźców wojennych wzrost nastroju depresyjnego. Minęło 12 miesięcy i nadal nie widzą możliwości powrotu do domu. Problem nastrojów depresyjnych dotyka uchodźców/czynie w różnym wieku.

W tym roku widać również, jak wzrosła liczba agresywnych zachowań rówieśniczych w Polsce. Zwiększa się grupa młodych osób wymagających pomocy psychologicznej. Jednocześnie niepokoją cięcia środków finansowych na lecznictwo psychiatryczne. Brak działań nakierowanych na profilaktykę zdrowia psychicznego i naukę opanowania emocji skutkuje wzrostem potrzeby leczenia w placówkach szpitalnych.

Jak alarmowała Anna Nowak (Stowarzyszenie „Żurawinka”), MOPS w Bydgoszczy ogłosił nabór na uczestników Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 w ramach resortowego Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej z zastrzeżeniem, że “osoby leżące nie kwalifikują się do wsparcia w formie usług asystenckich”. Taki zapis wyklucza i dyskryminuje dużą grupę osób z niepełnosprawnościami wymagających intensywnego wsparcia i jest sprzeczny z Konwencją ONZ o prawach osób z niepełnosprawnościami.

 

Termin kolejnego spotkania Zespołu Zdrowie: 4 maja (czwartek) godz. 17.30.

Ważne:

Ważne: zgłaszajmy i zachęcajmy do zgłaszania przypadków naruszania praw oraz postulaty i wnioski do RPO w prostym formularzu:

https://bip.brpo.gov.pl/wniosek/index.php?formularz=dla_wnioskodawcy