Zuzanna Rudzińska‑Bluszcz

SPOŁECZNA KANDYDATKA
NA RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH

Kandydatkę wspiera

0

Wizja urzędu

Najważniejsze wyzwania

Włącz się

Przyjazny i otwarty na każdego

Całkowicie niezależny

Nowoczesny i ekologiczny

Bariery wpływające na dostęp do opieki zdrowotnej

Nierówne szanse w dostępie do edukacji

Prawa seniorów

Bezpieczeństwo ekologiczne

Bezpieczeństwo w Internecie

Wyślij zgłoszenie organizacji przez portal ngo.pl

Zaproponuj pomoc pisząc na NaszRzecznik@gmail.com

Wizja urzędu

Przyjazny i otwarty na każdego

Całkowicie niezależny

Nowoczesny i ekologiczny

Najważniejsze wyzwania

Bariery wpływające na dostęp do opieki zdrowotnej

Nierówne szanse w dostępie do edukacji

Prawa seniorów

Bezpieczeństwo ekologiczne

Bezpieczeństwo w Internecie

Włącz się

Wyślij zgłoszenie organizacji przez portal ngo.pl

Zaproponuj pomoc pisząc na NaszRzecznik@gmail.com

Dlaczego warto poprzeć Zuzannę Rudzińską-Bluszcz

Jest niezależna. W swojej pracy zawsze stawia na na dialog i porozumienie.

Jest skuteczna. Wielokrotnie broniła w sądach praw osób chorych, młodych, starszych, z niepełnosprawnością, lokatorów, pracowników czy osób bezrobotnych.

Jest doświadczona. Podejmowała się spraw w różnych obszarach, np. dotyczących ochrony środowiska, wolności słowa, wolności wyznania czy prawa do sądu. Pracowała zarówno w sektorze publicznym jak i prywatnym, od wielu lat jest aktywna w trzecim sektorze.

Jest propaństwowcem. Wie, co to służba publiczna i udowodniła, że umie się jej poświęcić.

aktualności