Aktualności

Spotkanie Zespołu Spraw Lokalnych 26 stycznia

Podczas spotkania omówione zostały kwestie poruszane na spotkaniu koordynatorek/ów Inicjatywy „Nasz Rzecznik” z Rzecznikiem Praw Obywatelskich i przedstawiciel(k)ami Biura RPO  24 stycznia. Konieczność dalszej dyskusji

Więcej »
Aktualności

Spotkanie Zespołu Praw Uchodźczyń/ców 18 stycznia

Duży niepokój i wiele spekulacji rodzi nowelizacja specustawy. Zabrakło rzeczywistych konsultacji społecznych i rzetelnej analizy sytuacji osób uchodźczych. Obserwujemy spadek aktywności organizacji pomocowych działających na

Więcej »