Luty w Inicjatywie „Nasz Rzecznik”

Ewa Krzywaźnia

Interwencje i wystąpienia RPO w ważnych dla nas sprawach, m. in. w odpowiedzi na nasze postulaty i sygnalizowane przez nas problemy

 • Interwencja policji wobec kobiety w krakowskim szpitalu – odpowiedź Komendy Głównej Policji na pismo RPO w sprawie

https://bip.brpo.gov.pl/pl/content/rpo-krakow-szpital-kobieta-interwencja-policja-rpp-kgp

 • Dostępność biur poselskich i senatorskich – wystąpienie w RPO Marcina Wiącka do szefa Kancelarii Sejmu Jacka Cichockiego oraz szefa Kancelarii Senatu Adama Niemczewskiego

https://bip.brpo.gov.pl/pl/content/rpo-biura-poselskie-senatorskie-dostepnosc-senat-sejm

 • Kolejne skargi Rzecznika Praw Obywatelskich na tzw. uchwały ”anty-LGBT” – WSA unieważnił uchwałę Rady Miejskiej w Mordach, przychylając się do całości argumentacji RPO

https://bip.brpo.gov.pl/pl/content/rpo-wso-skarga-uchwala-anty-lgbt-tuszow-narodowy-kock-mordy-potworow-swidnik-zakrzowek-wsa

 • Obywatelski projekt ustawy ogranicza prawa osób LGBT, jest niekonstytucyjny, narusza m. in. zakaz dyskryminacji, ogranicza wolność zgromadzeń i wypowiedzi, jest niezgodny  z zasadą ochrony godności człowieka. Uwagi RPO Marcina Wiącka do obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo o zgromadzeniach

https://bip.brpo.gov.pl/pl/content/rpo-obywatelski-projekt-ustawy-anty-lgbt-opinia

 • Projekt nowelizacji ustawy o rencie socjalnej nie obejmuje wszystkich grup osób z niepełnosprawnością uprawnionych do świadczeń – uwagi RPO do projektu

https://bip.brpo.gov.pl/pl/content/rpo-renta-socjalna-projekt-nowelizacji-opinia

 • Przemoc psychiczna i ekonomiczna wocec osób starszych i osób z niepełnosprawnościami, spotkanie w Białymstoku drugim z cyklu lokalnych spotkań w ramach kampanii Biura RPO “Powiedz nie przemocy”

https://bip.brpo.gov.pl/pl/content/rpo-bialystok-spotkanie-przemoc-ekonomiczna-psychiczna-ozn-osoby-starsze

 • Nieadekwatny poziom finansowania środowiskowych domów samopomocy, Zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich Stanisław Trociuk zwraca się w sprawie  do MInistry Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Agnieszki Dziemianowicz-Bąk

https://bip.brpo.gov.pl/pl/content/rpo-srodowiskowe-domy-samopomocy-finansowanie-mrpips

 • Uchodźcze dzieci z Ukrainy i konieczność opuszczenia przez nie placówek pieczy zastępczej po ukończeniu 18 roku życia, pomimo kontynuowania nauki – pismo Zastępcy RPO Stanisława Trociuka do MInistry Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Agnieszki Dziemianowicz-Bąk

https://bip.brpo.gov.pl/pl/content/rpo-dzieci-ukraina-piecza-zastepcza-pelnoletnosc-mrpips

 • Spotkanie Pełnomocniczki  Rzecznika Praw Obywatelskich ds. praw osób z niepełnosprawnościami z Pełnomocnikiem rządu ds. osób niepełnosprawnych

https://bip.brpo.gov.pl/pl/content/spotkanie-pelnomocnik-rpo-ozn-krason

 • Odpowiedź Macieja Duszczyka, podsekretarza stanu w MSWiA na kolejne pismo RPO ws. pushbacków

https://bip.brpo.gov.pl/pl/content/rpo-pushbacki-dopuszczalnosc-uchylenie-mswia-odpowiedz-nastepna

 • Sprawa pushbacków do Białorusi – uzasadnienie wyroku oddalenia skargi kasacyjnej RPO do NSA

https://bip.brpo.gov.pl/pl/content/rpo-cudzoziemcy-pushbacki-skarga-kasacyjna-nsa-oddalenie-uzasadnienie

 • NSA potwierdza – skarga RPO ws. pushbacków była dopuszczalna. Pushbacki są sprzeczne z prawem polskim i międzynarodowym

https://bip.brpo.gov.pl/pl/content/rpo-nsa-odpowiedz-skarga-kasacyjna-legitymacja-rpo-skarga-pushbacki-uzasadnienie

 

Działania, spotkania, wydarzenia:

We are the Changemakers! Inicjatywa „Nasz Rzecznik” uhonorowana stypendium Changemakers for Democracy Fellowship

 • Spotkanie Rzecznika Praw Obywatelskich z Rzeczniczką Praw Dziecka i Zastępcami RPD, 8 lutego

https://naszrzecznik.pl/spotkanie-rzecznika-praw-obywatelskich-z-rzeczniczka-praw-dziecka-i-zastepcami-rpd/

 • Kampania społeczna Inicjatywy „Nasz Rzecznik”, “Póki my żyjemy”, Ogólnopolski Dzień Opiekuna, 12 lutego

 

„Póki my żyjemy” – kampania społeczna Inicjatywy „Nasz Rzecznik”, Ogólnopolski Dzień Opiekuna 12 lutego

 

Warsztaty w ramach projektu CECEP (Zaangażowania Obywatelskiego w Europie Środkowej):

 • Współpraca i efektywne działania w koalicjach, warsztaty liderskie Instytutu Spraw Publicznych, Warszawa, 6 lutego

https://naszrzecznik.pl/wspolpraca-i-efektywne-dzialanie-w-zespole-organizacji-koalicji-warsztaty-liderskie-isp-6-lutego/

 • Jak występować publicznie oraz przed kamerą, warsztaty Instytutu Spraw Publicznych, Łódź, 26-28 lutego 2024 r.

https://naszrzecznik.pl/jak-wystepowac-publicznie-oraz-przed-kamera-warsztaty-instytutu-spraw-publicznych-lodz-26-28-lutego-2024-r/

 

 

 

Spotkania Inicjatywy z Rzecznikiem Praw Obywatelskich

 • Spotkanie Zespołu Ochrony Środowiska/Klimat z Zastępcą RPO Valerim Vachevem, 20 lutego

https://bip.brpo.gov.pl/pl/content/zrpo-spotkanie-nasz-rzecznik-roslinne-posilki

 • Spotkanie Biura RPO z organizacjami społecznymi zaangażowanymi w akcję „Wybory dostępne dla wszystkich”, 21 lutego
 • Seminarium naukowe w BRPO „Normatywny kształt przestępstwa zgwałcenia a potrzeba implementacji Konwencji o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej” zorganizowane we współpracy z Zespołem Praw Kobiet naszej Inicjatywy

https://naszrzecznik.pl/seminarium-brpo-dot-zmiany-definicji-zgwalcenia-warszawa-22-lutego-2024-r/

 • Spotkanie z Zastępcą RPO Valerim Vachevem w Światowym Dniu Walki z Depresją, prezentacja Manifestu Zdrowia Psychicznego Inicjatywy, 23 lutego

https://naszrzecznik.pl/w-swiatowym-dniu-walki-z-depresja-rozmawiamy-o-manifescie-zdrowia-psychicznego-inicjatywy-nasz-rzecznik-z-zastepca-rpo/

 • Spotkanie Zespołu Spraw Lokalnych z Marcinem Wiąckiem w Biurze RPO, 23 lutego

https://naszrzecznik.pl/spotkanie-zespolu-spraw-lokalnych-z-rzecznikiem-praw-obywatelskich-23-lutego-2024-r/

 

Lutowe spotkania zespołów roboczych: