Spotkanie Zespołu Ochrona Środowiska/Klimat 18 grudnia 2023 r.

Anna Duniewicz

Podczas zdalnego spotkania 18 grudnia podsumowałyśmy spotkanie delegacji Zespołu Ochrona Środowiska/Klimat z Zastępcą RPO Valerim Vachevem 14 grudnia i zaplanowałyśmy pierwsze z cyklu comiesięcznych spotkań ZRPO z Zespołem.

Podsumowanie spotkania z dr. Vachevem 14 grudnia:

https://naszrzecznik.pl/spotkanie-zrpo-dr-v-vacheva-z-zespolem-ochrona-srodowiska-klimat-inicjatywy-nasz-rzecznik-14-grudnia-2023-r/

Relacje na BIP i FB RPO:

https://www.facebook.com/BiuroRPO/posts/pfbid09B2StabdeKVWhWiBKwMzebtpQhozSG8vGU83144Xg4LUCGopcEnGZcv1UHdsPxrbl

https://bip.brpo.gov.pl/pl/content/spotkanie-zrpo-nasz-rzecznik-srodowisko-klimat

Po spotkaniu z ZRPO poproszono nas o nadesłanie do Biura RPO następujących materiałów:

–  Fundacja ClientEarth: nt. braku możliwości zaskarżania przez NGOsy programów ochrony powietrza i planów urządzenia lasu oraz propozycji i ekspertyz dot. zmiany prawa w tym zakresie,

– Fundacja Rodzic w Mieście: nt. nierównych kar za jazdę bez biletu a za nielegalne parkowanie,

– Koalicja Żywa Ziemia i GreenRev Institute: nt. ferm przemysłowych, w tym konkretnych wymienionych 14 grudnia postulatów,

– termin debaty dot. ferm przemysłowych (wiosną na Lubelszczyźnie),

– postulatów dot. OZE.

BRPO zwróciło się też z prośbą o zgłaszanie wniosków opisujących konkretne sprawy dotyczące:

– nieprawidłowego działania organów w zakresie dostępu do informacji/postępowań środowiskowych,

– nieprawidłowego działania organów w zakresie postępowań dot. lokalizacji/kontroli istniejących ferm przemysłowych,

– braku dostępu do posiłków roślinnych w szkołach, szpitalach itp.

Uczestniczki spotkania 18 grudnia wybrały na lutowe spotkanie z ZRPO Valerim Vachevem propozycję Green Rev Institute: dostęp do zdrowej, zrównoważonej żywności – wegańskich posiłków w placówkach edukacyjnych i zdrowotnych. „Temat obejmuje kwestie zdrowotne, klimatyczne, środowiskowe, praw osób uczniowskich – tak wiele spraw” – przekonywały członkinie Green Rev Institute.

Plan spotkań z ZRPO na kolejne miesiące:

– marzec: czyste powietrze,

– kwiecień: fermy przemysłowe (na kwiecień zaplanowana jest debata dot. ferm na Lubelszczyźnie),

– maj: lasy, wody i prawo do informacji z nimi związane (współkoordynacja: Marta Jagusztyn, Fundacja Lasy i Obywatele/lki).

Będziemy starać się o spotkanie z Ministrem Sprawiedliwości prof. Adamem Bodnarem i jego Zastępczynią, mec. Zuzanną Rudzińską-Bluszcz, by prosić o wsparcie postulowanych przez zespoły Inicjatywy zmian prawnych.

Rozmawiając o nowych ważnych dla Zespołu sprawach, które możemy wspólnie wesprzeć, Agnieszka Krzyżak-Pitura z Fundacji Rodzic w mieście zachęcała do podpisywania petycji do Rzeczniczki Praw Dziecka o zadbanie o prawa dzieci do oddychania czystym powietrzem:

https://www.petycjeonline.com/petycja_do_rzeczniki_praw_dziecka_o_zadbanie_o_prawa_dzieci_do_oddychania_czystym_powietrzem?fbclid=IwAR0H3Hg7_0LLVZPcxFofBfuoIJrtmuH7w6LZZP682yxCZMN5xJyzoNdvNdc#form

Przedstawicielki Green Rev Institute podzieliły się następującymi materiałami:

Open Climate Day – I Okrągły Stół: Prawo do życia w czystym środowisku – https://fb.watch/o-TWdjkwho/

Open Climate Day – II Okrągły Stół: Prawo do zrównoważonej żywności – https://fb.watch/o-TYeUVNgF/

 

Termin następnego spotkania Zespołu: 18 stycznia (czwartek) godz. 11:30

 

Ważne:

Zgłaszajmy i zachęcajmy do zgłaszania przypadków naruszania praw oraz postulaty i wnioski do RPO w prostym formularzu:

https://bip.brpo.gov.pl/wniosek/index.php?formularz=dla_wnioskodawcy

lub mailowo na adres biurorzecznika@brpo.gov.pl

 

Ostatnie wydarzenia:

  • Zjazd Inicjatywy „Nasz Rzecznik” w czasie warszawskiego zlotu obrończyń i obrońców praw człowieka 8-9 XII i inauguracja Manifestu Zdrowia Psychicznego Inicjatywy „Nasz Rzecznik”

https://naszrzecznik.pl/zlot-obronczyn-i-obroncow-praw-czlowieka-i-praworzadnosci23-i-zjazd-inicjatywy-nasz-rzecznik-8-9-grudnia-2023/

https://naszrzecznik.pl/manifest-zdrowia-psychicznego-inicjatywy-nasz-rzecznik/

  • Zdalne warsztaty o równościowym języku 15 XII i 19 XII 2023

Warsztaty dotyczące języka, jakim powinno się i jakim nie należy opisywać osób z niepełnosprawnościami i osób starszych:

https://naszrzecznik.pl/jak-ugryzc-sie-w-jezyk-zeby-nie-bolalo-warsztaty-o-niestygmatyzujacym-jezyku-osoby-z-niepelnosprawnosciami-i-osoby-starsze/

Warsztaty dotyczące języka, jakim powinno się i jakim nie należy opisywać kobiet i osób LGBT+:

„Jak ugryźć się w język, żeby nie bolało” – warsztaty o języku (nie)wykluczającym ze względu na płeć, orientację psychoseksualną i tożsamość płciową

Wydarzenia odbędą się w ramach wspieranego przez NDI projektu CECEP (Zaangażowania Obywatelskiego w Europie Środkowej).

  • Omówienie najnowszych zmian w ustawie o pomocy społecznej – szkolenie Zespołu Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego Biura RPO, 4 grudnia 2023

https://naszrzecznik.pl/omowienie-najnowszych-zmian-w-ustawie-o-pomocy-spolecznej-szkolenie-zespolu-prawa-pracy-i-zabezpieczenia-spolecznego-biura-rpo-4-grudnia-2023/

  • Szkolenie NDI i ISP z Lexem Paulsonem, Kraków, 27-29 XI 2023

Dzięki programowi CECEP (Zaangażowania Obywatelskiego w Europie Środkowej) sześć członkiń Inicjatywy „Nasz Rzecznik” uczestniczyło w intensywnych (i arcyciekawych!) anglojęzycznych warsztatach dla Koalicji dotyczących prowadzenia kampanii społecznych, perfekcyjnie zorganizowanych przez National Democratic Institute i Instytut Spraw Publicznych. Warsztaty poprowadził dr Lex Paulson, kampanier z bogatym międzynarodowym doświadczeniem w międzynarodowych instytucjach, strateg kampanii prezydenckich Baracka Obamy (2008 r.) i Emmanuela Macrona (2017 r.).

https://naszrzecznik.pl/uczymy-sie-od-najlepszych-szkolenie-ndi-i-isp-z-lexem-paulsonem-krakow-27-29-xi-2023/

  • Zawiązali/łyśmy Stowarzyszenie wspierające Inicjatywę „Nasz Rzecznik”

Spotkanie założycielskie Stowarzyszenia wspierającego Inicjatywę „Nasz Rzecznik” 23 XI 2023 r.

  • Szkolenie NASK „Zespół Dyżurnet.pl w walce z nielegalnymi treściami w internecie i seksualnym wykorzystywaniem dzieci” 21 XI w ramach Koalicji Infolinii BRPO

„Zespół Dyżurnet.pl w walce z nielegalnymi treściami w internecie i seksualnym wykorzystywaniem dzieci” – świetne szkolenie NASK w ramach Koalicji Infolinii Biura RPO, 21 listopada

  • W styczniu szkolenie „Patologie zatrudnienia w organizacjach pozarządowych – jak je rozpoznawać i gdzie szukać pomocy” (adw. Dorota Dudek, Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego)