Spotkanie Zespołu Ochrona Środowiska/Klimat 20 listopada 2023 r.

Ewa Krzywaźnia, Anna Duniewicz
 • Prawo do oddychania czystym powietrzem, życia w niezanieczyszczonym środowisku, do rzetelnych informacji o stanie środowiska; sprzeciw wobec ferm przemysłowych; bezpieczeństwo w polskich lasach – przygotowujemy się do grudniowego spotkania Zespołu z Zastępcą RPO Valerim Vachevem
 • I Edycja Green Advocacy Academy, czyli ważny projekt Green Rev Institute dla młodych osób rzeczniczych
 • Ogólnopolska debata „Nasza planeta – nasza wspólna przyszłość” z udziałem prof. Pauliny Kramarz, Rzeszów, 5 grudnia – zapraszamy!

 

W spotkaniu Zespołu 20 listopada udział wzięli/ły: koordynatorka Zespołu Olga Wojdyńska (Stowarzyszenie Mudita), prof. Paulina Kramarz (Portal „Nauka dla Przyrody”), Justyna Choroś (OTOP – Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków), Krzysztof Wychowałek (ODE Źródła), Agnieszka Krzyżak (Fundacja „Rodzic w mieście”), Morgan Janowicz i Bartłomiej Gawrecki (Green Rev Institute) oraz koordynatorki Inicjatywy „Nasz Rzecznik”: Anna Duniewicz i Ewa Krzywaźnia.

Spotkanie rozpoczęło krótkie podsumowanie ostatnich wydarzeń i zapowiedzi nadchodzących. Jednym z nich był organizowany przez Green REV Institute – Green Advocacy Academy (GAA) – szczególny projekt edukacyjny włączający i przygotowujący młode osoby do rzecznictwa dla klimatu i działań na rzecz transformacji systemu żywności. W zakończonej pierwszej edycji współfinansowanego ze środków unijnych projektu wzięło udział ponad 50 osób z Polski z Finlandii. GAA łączy młode osoby z (nieco starszymi) osobami z całego świata, wśród których są m.in. osoby eksperckie, aktywistyczne, ludzie świata nauki, polityki i organizacji pozarządowych. Podczas krajowych i międzynarodowych spotkań przekazywana jest solidna dawka wiedzy o transformacji systemu żywności, umiejętności w zakresie prowadzenia zielonego rzecznictwa i skutecznego działania. Celem projektu jest pokazanie, że głos osób młodych ma ogromne znaczenie i może być tym najbardziej liczącym się głosem w debacie publicznej. Wspieranie inicjatyw i osób aktywistycznych, by angażowały się w działania rzecznicze i strażnicze ma kluczowe znaczenie dla jakości tejże debaty i skuteczności działań zmieniających system. Kolejne spotkanie w ramach Green Advocacy Academy organizowane będzie w Ambasadzie Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej 12 grudnia 2023. Wydarzenie skierowane jest do osób w wieku 14-35 lat. Więcej o projekcie można poczytać tu: https://greenadvocacyacademy.eu/

Z kolei prof. Paulina Kramarz zaprosiła Zespół na debatę pod hasłem “Nasza planeta – nasza wspólna przyszłość z jej udziałem, która odbędzie się 5 grudnia w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Wśród panelistów będą również prof. Tadeusz Pomianek i prof. Zbigniew Karaczun.

“W czasie trzech sesji przedstawione zostaną silne wzajemne relacje między zmianami klimatu a produkcją rolną. Ważnym celem debaty będzie też wskazanie rozwiązań oraz sformułowanie postulatów, które mogą uratować lepsze jutro naszych dzieci i wnuków. Debata ma również przyczynić się do edukacji całego społeczeństwa, bez presji którego politycy nie zaangażują się w rozwiązanie wyzwań cywilizacyjnych.” – piszą na stronie wydarzenia organizatorzy.

“W czasie trzech sesji panelowych eksperci pomogą młodemu pokoleniu przekonać władze (polityków i samorządowców), jakie są najpilniejsze zadania, przede wszystkim w systemie produkcji żywności, który ma olbrzymi wpływ na bioróżnorodność oraz nasze zdrowie. Opiekunem merytorycznym sesji I pt. „System produkcji żywności do kapitalnego remontu” będzie dr hab. inż. Tadeusz Pomianek, prof. WSIiZ, Prezydent WSIiZ. Sesja II nosi tytuł „Bioróżnorodność – przyszłość rolnictwa czy utopia?”, jej opiekunką merytoryczną jest dr hab. Paulina Kramarz, prof. UJ. Debatę zamknie sesja pt. „Polskie rolnictwo wobec wyzwań klimatycznych”, której opiekunem merytorycznym jest dr hab. inż. Zbigniew Karaczun, prof. SGGW.”

Więcej o debacie i możliwościach udziału w wydarzeniu na stronie:

Zapraszamy na debatę poświęconą wyzwaniom klimatycznym

Mając na uwadze spotkanie Zespołu z Zastępcą RPO Valerim Vachevem 14 grudnia, wszystkie obecne na spotkaniu osoby zaangażowały się w przygotowanie listy najważniejszych spraw, które chcemy poruszyć w Biurze RPO. Wśród wymienianych znalazły się kwestie dot. m. in.:

 • ferm przemysłowych,
 • czystego powietrza,
 • polowań zbiorowych i bezpieczeństwa w lesie,
 • dostępności do roślinnych posiłków,
 • praw osób pieszych,
 • czystości wody.

 

Podczas spotkania z Zastępcą RPO przypomnimy o kwestiach związanych z prawem łowieckim, naruszeniem przez myśliwych prawa własności i bezpieczeństwem w lesie, od bardzo dawna sygnalizowanych RPO przez ODE Źródła, które wciąż czekają na odpowiedź Biura Rzecznika. Przedstawimy też sztandarowy postulat naszego Zespołu Ochrona Środowiska/Klimat, wpisany do „dekalogu” kluczowych postulatów Inicjatywy „Nasz Rzecznik”:

Realizacja prawa do dostępu do rzetelnej informacji o stanie środowiska, edukacji ekologicznej, do udziału w postępowaniach dotyczących inwestycji szkodliwych dla środowiska i do skutecznego zaskarżania naruszeń powyższych praw.

Zgodnie z zasadami demokratycznego państwa prawa, zapewnienie wszystkim osobom mieszkającym w Polsce możliwości współdecydowania o politykach ochrony środowiska i klimatu. Konieczne jest zagwarantowanie udziału obywatelek i obywateli w decydowaniu o wykorzystaniu zasobów naturalnych, ochronie tych zasobów przed nadmierną eksploatacją i zanieczyszczeniem, rozwoju form ochrony przyrody, procesach inwestycyjnych znacząco oddziałujących i mogących znacząco oddziaływać na środowisko, i in. Konieczne jest także zapewnienie dostępu do wymiaru sprawiedliwości w sprawach związanych ze środowiskiem. Ważne i pilne jest przyjęcie przez Parlament ustawy o ochronie klimatu.

Koordynatorka Zespołu Olga Wojdyńska będzie łączyła się 14 grudnia zdalnie. Padła zatem propozycja, żeby spotkanie w Biurze RPO poprowadziła na miejscu Anna Duniewicz. Zdecydowali/łyśmy też, że szczegółowy plan spotkania wypracujemy, kontaktując się przed wydarzeniem mailowo.

Następne spotkanie Zespołu: 18 grudnia (poniedziałek) godz. 11:30.

 

Nadchodzące wydarzenia:

 • 23 listopada, Warszawa – zebranie założycielskie Stowarzyszenia wspierającego Inicjatywę „Nasz Rzecznik”
 • 24 listopada, Łódź – Spotkanie Koalicji Organizacji Poradniczych organizowane przez Fundację Pro Aperte
 • 30 listopada, Warszawa – otwarcie 23. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego WATCH DOCS. Prawa człowieka w filmie – zapowiedź grudniowego Zlotu Obrończyń i Obrońców Praw Człowieka oraz Praworządności 2023 r., który współtworzymy jako Inicjatywa
 • 4 grudnia, Warszawa – szkolenie Koalicji Infolinii BRPO dot. znowelizowanej ustawy o pomocy społecznej, wprowadzającej między innymi pomoc sąsiedzką, która zaczęła obowiązywać 1 listopada
 • 5 grudnia, Kielnarowa – ogólnopolska debata poświęcona wyzwaniom klimatycznym “Nasza planeta – nasza wspólna przyszłość” – podczas trzech sesji panelowych osoby eksperckie (m. in. Paulina Kramarz z naszego Zespołu) “pomogą młodemu pokoleniu przekonać władze (polityków i samorządowców), jakie są najpilniejsze zadania, przede wszystkim w systemie produkcji żywności, który ma olbrzymi wpływ na bioróżnorodność oraz nasze zdrowie”

https://wsiz.edu.pl/aktualnosci/zapraszamy-na-debate-poswiecona-wyzwaniom-klimatycznym/

https://wsiz.edu.pl/wp-content/uploads/2023/11/Program-debaty-4.pdf

 • 8-9 grudnia, Warszawa – Zlot Obrończyń i Obrońców Praw Człowieka oraz Praworządności 2023 r. Cykliczne wydarzenie organizowane z okazji Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka, towarzyszące Międzynarodowemu Festiwalowi Filmowemu Watch Docs – w tym zjazd Inicjatywy „Nasz Rzecznik” w ramach obchodów Dnia Praw Człowieka i Festiwalu WatchDocs

https://naszrzecznik.pl/zlot-obronczyn-i-obroncow-praw-czlowieka-i-praworzadnosci23-warszawa-8-9-grudnia-2023-r/

 • 14 grudnia – spotkanie Zespołu Ochrona Środowiska/Klimat z Zastępcą RPO Valerim Vachevem

 

Ostatnie ważne wydarzenia i działania:

 • Konferencja Client Earth z udziałem Specjalnego Sprawozdawcy ONZ ds. Obrońców Środowiska Michela Forsta „Represje wobec obrońców prawa człowieka i obrońców środowiska – polska perspektywa a międzynarodowe standardy”

https://www.clientearth.pl/najnowsze-dzialania/artykuly/konferencja-represje-wobec-obroncow-prawa-czlowieka-i-obroncow-srodowiska-polska-perspektywa-a-miedzynarodowe-standardy/

 • Raport Green Rev Institute – Green Advocacy Academy

https://futurefood4climate.eu/wp-content/uploads/2023/11/Raport-GAA_compressed.pdf

 • Szkolenie NASK w ramach Koalicji Infolinii Biura RPO – “Zespół Dyżurnet.pl w walce z nielegalnymi treściami w internecie i seksualnym wykorzystywaniem dzieci”

https://naszrzecznik.pl/zespol-dyzurnet-pl-w-walce-z-nielegalnymi-tresciami-w-internecie-i-seksualnym-wykorzystywaniem-dzieci-swietne-szkolenie-nask-w-ramach-koalicji-infolinii-biura-rpo-21-listopada/

 • Debata “Wykluczeni wśród wykluczonych” dot. sytuacji osób w spektrum autyzmu wymagających całodobowego wsparcia i ich opiekunek/ów, organizowana przez Fundację dla Gigantów

https://www.facebook.com/events/326095226836544/

 • Światowy Dzień Cukrzycy i projekt “INICJATYWA NA RZECZ INTEGRACJI OSÓB Z niePEŁNOSPRAWNOŚCIAMI” organizowany przez Fundację Wymiany Kulturowej toTU toTAM z Przemyśla. Wydarzenie objęte honorowym patronatem RPO oraz patronatem Inicjatywy “Nasz Rzecznik” i z udziałem koordynatorek Inicjatywy: Anny Duniewicz i Ewy Krzywaźni (16 listopada)

https://naszrzecznik.pl/swiatowy-dzien-cukrzycy-fundacji-totu-totam-przemysl-11-18-listopada/

https://naszrzecznik.pl/spotkanie-z-dzialaczkami-z-przemysla-16-listopada-2023-r/

 • Nagroda RPO im. dr. Macieja Lisa dla Alicji Szatkowskiej – uroczysta gala we Wrocławiu

https://naszrzecznik.pl/nagroda-rpo-im-doktora-macieja-lisa-dla-alicji-szatkowskiej/

 • List otwarty do Władz Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie w sprawie przedmiotu “Metody terapii dyrektywnej osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu”

https://naszrzecznik.pl/list-otwarty-do-wladz-akademii-pedagogiki-specjalnej-w-warszawie/

 • Obowiązek zapewnienia komfortek w nowych budynkach użyteczności publicznej – rozporządzenie wprowadzające zmianę przepisów w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – sukces Koalicji “Przewijamy Polskę!”

https://bip.brpo.gov.pl/pl/content/rpo-przewijanie-dorosli-miejsca-mrit-odpowiedz

 • Projekt nowej ustawy wdrażającej Konwencję ONZ o prawach osób niepełnosprawnych w Polsce pn. „Ustawa o wyrównywaniu szans osób z niepełnosprawnościami” (mrips.gov.pl) – wdrażający wg zamierzeń inicjatorów i autorów projektu Konwencję ONZ o prawach osób niepełnosprawnych.

https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1319,opracowanie-projektu-ustawy-wdrazajacej-konwencje-o-prawach-osob-niepelnosprawnych-o-proponowanej-nazwie-ustawa-o-wyrownywaniu-szans-osob-z-niepelnosprawnosciami

https://wyrownywanieszans.mrips.gov.pl/konsultacje-spoleczne/

 • Spotkanie z Natalią Boyko z Zespołu Praw Uchodźczyń/ców „Gościnność czy ksenofobia? – Sytuacja osób uchodźczych w Polsce pod lupą Platformy Talk to Loop”. Podsumowanie raportów dotyczących naruszeń praw osób uchodźczych w Polsce, przypadków zachowań ksenofobicznych oraz rekomendacje, jak poprawić sytuację osób w kryzysie uchodźczym przebywających w Polsce.

https://naszrzecznik.pl/goscinnosc-czy-ksenofobia-sytuacja-osob-uchodzczych-w-polsce-pod-lupa-platformy-talk-to-loop-szkolenie-natalii-boyko/

 • List otwarty przyrodników i strony społecznej do opozycji demokratycznej

https://naszrzecznik.pl/list-otwarty-przyrodnikow-i-strony-spolecznej-do-opozycji-demokratycznej/

 • Sędzia Paweł Juszczyszyn laureatem XV edycji Nagrody im. Edwarda J. Wende, wyróżnienie otrzymała Inicjatywa – Fundacji Kongres Obywatelskich Ruchów Demokratycznych #TourdeKonstytucja (Tour de Konstytucja PL)

https://naszrzecznik.pl/xv-nagroda-im-edwarda-j-wende-dla-sedziego-pawla-juszczyszyna-a-wyroznienie-dla-tour-de-konstytucja/

 • Oświadczenie organizacji społecznych po wyborach parlamentarnych 2023 r. Inicjatywa “Nasz Rzecznik”w gronie 85 organizacji społecznych, które podpisały się pod oświadczeniem

https://naszrzecznik.pl/oswiadczenie-organizacji-spolecznych-po-wyborach-parlamentarnych-2023/

 

Ostatnie interwencje i wystąpienia RPO w ważnych dla nas sprawach, w odpowiedzi na m. in. nasze postulaty i sygnalizowane przez nas problemy

 • Przewlekłość postępowań administracyjnych wojewodów w sprawach legalizacji pobytu cudzoziemców – odpowiedź Pawła Szefernakera, sekretarza stanu w MSWiA na kolejne pismo RPO w sprawie

https://bip.brpo.gov.pl/pl/content/rpo-cudzoziemcy-wojewodowie-przewleklosc-mswia-odpowiedz

 • Kolejne pismo Rzecznika Praw Obywatelskich do Służby Więziennej ws. rozpoznania sytuacji Romów przebywających w więzieniach

https://bip.brpo.gov.pl/pl/content/rpo-romowie-wiezienia-sw-ponowne

 • Przymusowe powroty ukraińskich dzieci uchodźczych do Ukrainy – kolejna odpowiedź z resortu Ministry Rodziny i Polityki Społecznej

https://bip.brpo.gov.pl/pl/content/rpo-dzieci-uchodzcy-powroty-ukraina-mrips-kolejna-odpowiedz

 • „Sportowe talenty” – kwestia ewidencji danych wrażliwych osób uczniowskich w publicznej bazie. Zastępca RPO Stanisław Trociuk pisze do MEiN i MSiT. Stanowisko Ministerstwa Edukacji i Nauki Ministerstwa Sportu i Turystyki

https://bip.brpo.gov.pl/pl/content/rpo-dzieci-dane-wzrost-waga-ewidencja-sport-puodo-mein-msit

 • Nowy system biletowy w Warszawie może utrudnić korzystanie z komunikacji miejskiej wykluczonym cyfrowo. RPO pisze do Zarządu Transportu Miejskiego w Warszawie

https://bip.brpo.gov.pl/pl/content/rpo-warszawa-nowy-system-biletowy-wykluczenie-ztm

 • Prawo osoby transpłciowej do funkcjonowania w zgodzie ze swoją tożsamością płciową jest fundamentalnym prawem człowieka. RPO przystąpił do sprawy o uzgodnienie płci

https://bip.brpo.gov.pl/pl/content/rpo-przystapienie-so-sprawa-uzgodnienie-plci-godnosc

 • Coraz dłuższy czas oczekiwania na nowe orzeczenie o niepełnosprawności – Zastępca RPO Stanisław Trociuk pyta pełnomocnika rządu ds. osób niepełnosprawnych Pawła Wdówika o działania w celu skrócenia oczekiwania na wydanie orzeczenia.

https://bip.brpo.gov.pl/pl/content/rpo-niepelnosprawnosc-orzeczenie-oczekiwanie

 • Skuteczna interwencja BRPO ws. odmowy przyznania zasiłku pielęgnacyjnego osobom uchodźczym z Ukrainy.

https://bip.brpo.gov.pl/pl/content/rpo-ukraina-zasilek-pielegnacyjny-problemy-wroclaw

 

Ważne:

Zgłaszajmy i zachęcajmy osoby i organizacje do zgłaszania wniosków/skarg indywidualnych do Biura RPO w prostym formularzu