Grudzień w Inicjatywie „Nasz Rzecznik”

Ewa Krzywaźnia, Anna Duniewicz

Interwencje i wystąpienia RPO w ważnych dla nas sprawach, m. in. w odpowiedzi na nasze postulaty i sygnalizowane przez nas sygnalizowane problemy

 •  Koszty leczenia nieubezpieczonych cudzoziemców. Odpowiedź resortu zdrowia dla Rzecznika

https://bip.brpo.gov.pl/pl/content/rpo-cudzoziemcy-nieubezpieczeni-leczenie-koszty-mz-odpowiedz

 • Niepełnosprawność intelektualna nie może być jedyną podstawą ubezwłasnowolnienia – RPO w sprawie ubezwłasnowolnienia matki dzieci

https://bip.brpo.gov.pl/pl/content/rpo-matka-niepelnosprawnosc-intelektualna-ubezwlasnowolnienie-sad

 • Wątpliwości wobec programu PFRON ws. wypożyczalni sprzętu dla osób z niepełnosprawnościami. Kolejne pismo RPO

https://bip.brpo.gov.pl/pl/content/rpo-ozn-sprzet-wypozyczalnia-pfron-ponowne

 • Wyrok ETPC w sprawie nieuregulowania związków jednopłciowych w Polsce. 12 grudnia 2023 r. ETPC orzekł, że Polska naruszyła art. 8 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka zapewniający wszystkim osobom ochronę prawa do życia prywatnego i rodzinnego. Brak jakiejkolwiek formy prawnego uznania i ochrony par jednopłciowych w Polsce narusza Konwencję

https://bip.brpo.gov.pl/pl/content/rpo-nieuregulowanie-zwiazkow-jednoplciowych-etpc-wyrok

 • Podsumowanie kampanii społecznej „Szkoła przyjazna dla autyzmu” pod honorowym patronatem RPO, wspieranej także przez Inicjatywę “Nasz Rzecznik” – spotkanie z samorzeczniczkami i samorzecznikami w BRPO

https://bip.brpo.gov.pl/pl/content/spotkanie-brpo-podsumowanie-szkola-przyjazna-dla-autyzmu

 • Rzecznik chce rozpoznać sytuację Romów w więzieniach. SW: możliwe szkolenia funkcjonariuszy

https://bip.brpo.gov.pl/pl/content/rpo-romowie-wiezienia-sw-ponowne-odpowiedz

 • Powiedz nie przemocy psychicznej – kampania Biura Rzecznika Praw Obywatelskich przeciwko przemocy

https://bip.brpo.gov.pl/pl/content/powiedz-nie-przemocy-psychicznej

 • Marcin Wiącek pisze do MSWiA w sprawie zawrócenia do granicy (tzw. pushbacków)

https://bip.brpo.gov.pl/pl/content/rpo-pushbacki-dopuszczalnosc-uchylenie-mswia

 • RPO prosi Komendanta Głównego Policji o ponowną analizę sprawy w kontekście odpowiedzialności dyscyplinarnej funkcjonariuszy ws. interwencji policji wobec kobiety w krakowskim szpitalu

https://bip.brpo.gov.pl/pl/content/rpo-krakow-szpital-kobieta-interwencja-policja-ponownie

 

Wydarzenia, spotkania, szkolenia, działania

 • Sztandarowe postulaty Inicjatywy „Nasz Rzecznik”

Sztandarowe postulaty Inicjatywy „Nasz Rzecznik”

 • Nagroda XII edycji Pediatrycznej Akademii Diabetologii współorganizowanej przez łódzką Fundację DIABECIAKI dla Ani Duniewicz – koordynatorki Inicjatywy „Nasz Rzecznik”, 1 grudnia, Łódź

https://naszrzecznik.pl/statuetka-pralinka-dla-ani-duniewicz-koordynatorki-inicjatywy-nasz-rzecznik/

 • Szkolenie Zespołu Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego Biura RPO – omówienie najnowszych zmian w ustawie o pomocy społecznej, 4 grudnia

https://naszrzecznik.pl/omowienie-najnowszych-zmian-w-ustawie-o-pomocy-spolecznej-szkolenie-zespolu-prawa-pracy-i-zabezpieczenia-spolecznego-biura-rpo-4-grudnia-2023/

 • Manifest Zdrowia Psychicznego Inicjatywy “Nasz Rzecznik”, 7 grudnia

Manifest Zdrowia Psychicznego Inicjatywy „Nasz Rzecznik”

 • Wystąpienie generalne Rzecznika praw Obywatelskich do Ministry Funduszy i Polityki Regionalnej dot. wydatkowania funduszy unijnych w kontekście procesu deinstytucjonalizacji, 8 grudnia 


 • Zlot obrończyń i obrońców praw człowieka i praworządności ’23 i zjazd Inicjatywy „Nasz Rzecznik” – 8-9 grudnia, Warszawa

Zlot obrończyń i obrońców praw człowieka i praworządności’23 i zjazd Inicjatywy „Nasz Rzecznik”, 8-9 grudnia 2023

 • „Jak ugryźć się w język, żeby nie bolało” – warsztaty o niestygmatyzującym języku (osoby z niepełnosprawnościami i osoby starsze), 15 grudnia

https://naszrzecznik.pl/jak-ugryzc-sie-w-jezyk-zeby-nie-bolalo-warsztaty-o-niestygmatyzujacym-jezyku-osoby-z-niepelnosprawnosciami-i-osoby-starsze/

 • „Jak ugryźć się w język, żeby nie bolało” – warsztaty o języku (nie)wykluczającym ze względu na płeć, orientację psychoseksualną i tożsamość płciową, 19 grudnia

https://naszrzecznik.pl/jak-ugryzc-sie-w-jezyk-zeby-nie-bolalo-ii-czesc-warsztatow-o-jezyku-niewykluczajacym-ze-wzgledu-na-plec-orientacje-psychoseksualna-i-tozsamosc-plciowa/

 • Janek Gawroński, koordynator Zespołu Edukacja Włączająca Inicjatywy „Nasz Rzecznik”, został  Społecznym Zastępcą Rzeczniczki Praw Dziecka, mec. Moniki Horny-Cieślak, 21 grudnia – gratulujemy i mocno trzymamy kciuki!

https://naszrzecznik.pl/jan-gawronski-koordynator-zespolu-edukacja-wlaczajaca-nowym-spolecznym-zastepca-rzeczniczki-praw-dziecka/

 • Uwagi Inicjatywy „Nasz Rzecznik” do projektu Ustawy o asystencji osobistej osób z niepełnosprawnościami, ogłoszonego przez Kancelarię Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 29 listopada 2023 r., 22 grudnia

https://naszrzecznik.pl/uwagi-inicjatywy-nasz-rzecznik-do-prezydenckiego-projektu-ustawy-o-asystencji-osobistej-osob-z-niepelnosprawnosciami/

 

Spotkania z Rzecznikiem Praw Obywatelskich w Biurze RPO

 • Spotkanie z Zastępcą RPO Valerim Vachevem Zespołu Ochrona Środowiska/Klimat Inicjatywy „Nasz Rzecznik” w BRPO, 14 grudnia

Spotkanie ZRPO dr. V. Vacheva z Zespołem Ochrona Środowiska/Klimat Inicjatywy „Nasz Rzecznik”, 14 grudnia 2023 r.

https://bip.brpo.gov.pl/pl/content/spotkanie-zrpo-nasz-rzecznik-srodowisko-klimat

 

Grudniowe spotkania zespołów roboczych:

 

 • Spotkanie Zespołu Praw Osób LGBT+ 1 grudnia 2023 – podsumowanie wkrótce na stronie
 • Spotkanie Zespołu Praw Osób z Niepełnosprawnościami 4 grudnia 2023 – podsumowanie wkrótce na stronie
 • Spotkanie Zespołu Edukacja Włączająca 13 grudnia 2023 – podsumowanie wkrótce na stronie