Spotkanie Zespołu Praw Kobiet 1 grudnia 2023 r.

Ewa Krzywaźnia, Joanna Gzyra-Iskandar
 • Seminarium w Biurze RPO dot. definicji zgwałcenia – luty 2024 r.
 • Spotkanie z Zastępcą RPO – marzec 2024 r.
 • Spotkanie z przedstawicielkami i przedstawicielami nowej ekipy rządzącej – styczeń/luty? 2024 r.

 

Ważne

 • Zgłaszajmy i zachęcajmy osoby i organizacje do zgłaszania wniosków/skarg indywidualnych do Biura RPO w prostym formularzu lub mailowo na adres biurorzecznika@brpo.gov.pl
 • Wnioski/skargi i postulaty można też zgłaszać w języku ukraińskim

 

W spotkaniu 1 grudnia udział wzięły:  Agnieszka Łuczak (Stowarzyszenie “Kongres Kobiet”), Agnieszka Krzyżak (Fundacja “Rodzic w mieście”), Agnieszka Rejman (Stowarzyszenie “Pro Civium”), Anna Spurek (Green REV Institute), Anna Tomaszewska (Akcja Demokracja), Ewa Krzywaźnia (Inicjatywa “Nasz Rzecznik”), Gabriela Błońska (Stowarzyszenie “Pro Civium”), Joanna Gzyra-Iskandar (koordynatorka Zespołu Praw Kobiet Inicjatywy “Nasz Rzecznik”, Fundacja “Feminoteka”) oraz Olena Dekhtiar (aktywistka, blogerka, działaczka społeczna).

Spotkanie rozpoczęłyśmy podsumowaniem ostatnich i bieżących wydarzeń w naszych organizacjach oraz wymianą refleksji odnośnie sytuacji powyborczej w Polsce. Z uwagi na fakt, że rząd sejmowej większości jeszcze nie powstał, trwamy w oczekiwaniu na jego utworzenie i realizację przedwyborczych obietnic z obszaru praw kobiet. Zamierzamy nie tylko przyglądać się bacznie pracom nowego rządu (kiedy w końcu się ukonstytuuje), lecz także aktywnie rekomendować własne propozycje rozwiązań, przedstawiać swoje postulaty w ważnych dla nas sprawach i oczywiście wywierać presję na rządzących tak, by kwestie praw kobiet były realnie zaopiekowane, a deklaracje polityczne zmieniły się w konkretne rozwiązania i zapisy prawne. Zamierzamy spotkać się z osobami przedstawicielskimi nowego rządu, najpewniej w styczniu będziemy wnioskować o takie spotkania.

Planujemy już także kolejne spotkanie Zespołu Praw Kobiet w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich z Zastępca RPO Valerim Vachevem, chcemy żeby udało się nam spotkać i porozmawiać w marcu 2024.

W tym celu rozpoczęłyśmy przygotowania do obu wydarzeń, w pierwszej kolejności najważniejszym będzie spisanie przez nas tematów/postulatów, które chcemy poruszyć na spotkaniach i konkretnych oczekiwań w najistotniejszych na ten czas kwestiach z mapy potrzeb postulatów Zespołu Praw Kobiet.

Na spotkaniu Zespołu w styczniu 2024 r., zaczniemy omawiać zgłoszone tematy i budować szczegółową agendę spotkań.

Na spotkaniu wróciłyśmy do sztandarowego postulatu Zespołu, który wypracowałyśmy podczas wcześniejszych spotkań w tym roku. Treść postulatu brzmi następująco:

Wprowadzenie systemowych rozwiązań zapewniających skuteczną ochronę praw kobiet w następujących obszarach:

 • przeciwdziałanie przemocy ze względu na płeć,
 • dostęp do aborcji,
 • dostęp do antykoncepcji,
 • edukacja seksualna,
 • dostęp do badań prenatalnych, opieki lekarskiej bez ograniczeń wiekowych, odpowiednich standardów opieki okołoporodowej i leczenia niepłodności,
 • przeciwdziałanie ubóstwu menstruacyjnemu,
 • przeciwdziałanie wykluczeniu z rynku pracy,
 • alimentacji,
 • zmiana definicji przestępstwa zgwałcenia.

 

Z racji, że część postulatów z rozszerzonej mapy potrzeb udało się zrealizować, zgodziłyśmy się co do konieczności zaktualizowania tychże i utworzenia bieżącej wersji najważniejszych wniosków i propozycji naszego Zespołu.

Otrzymałyśmy potwierdzenie ze strony Biura RPO, że seminarium dot. definicji zgwałcenia odbędzie się najpewniej pod koniec stycznia/w lutym 2024. Zmiana definicji zgwałcenia to ogromnie ważny i jeden z kluczowych tematów zarówno dla Zespołu Praw Kobiet, jaki dla całego środowiska organizacji zajmujących się prawami kobiet w Polsce. Konieczność wprowadzenia zmiany definicji zgwałcenia była wielokrotnie poruszana podczas spotkań Zespołu z Biurem RPO – dlatego planowane seminarium w tej sprawie jest dla nas bardzo ważnym wydarzeniem, a inicjatywa Biura, aby seminarium odbyło się z udziałem strony społecznej – niezwykle cenna i doceniana. Zespół Praw Kobiet Inicjatywy “Nasz Rzecznik” zarekomendował udział w seminarium ekspertki mec. Agaty Bdzyń, która jako reprezentantka strony społecznej przedstawi nasze stanowisko i argumenty w tej bardzo ważnej sprawie – bardzo mocno liczymy na akceptację tej kandydatury przez BRPO. Mec. Agata Bdzyń jest specjalistką z zakresu ochrony praw człowieka i posiada unikatowe doświadczenie łączące działania prawno-człowiecze z praktyką sądową. Pracowała m. in. w Europejskim Trybunale Praw Człowieka w Strasburgu, jest  certyfikowaną trenerką praw człowieka w ramach programu HELP Rady Europy (Human Rights Education for Legal Professionals) oraz członkinią Zespołu Prawnego Federacji na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny FEDERA oraz zespołu Fundacji Feminoteka. Ponadto współpracuje z Polskim Towarzystwem Prawa Antydyskryminacyjnego i z Helsińską Fundacją Praw Człowieka oraz co bardzo istotne – jest obrończynią kobiet w sprawach dot. zgwałcenia. Jej wkład merytoryczny w zaplanowane seminarium jest nie do przecenienia.

Następne spotkanie Zespołu 5 stycznia (piątek), godz. 11:00.

 

Ważne

 • Spotkanie założycielskie Stowarzyszenia wspierającego Inicjatywę „Nasz Rzecznik” 23 listopada, Warszawa

23 listopada 2023 r. w warszawskiej siedzibie Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska odbyło się spotkanie założycielskie Stowarzyszenia wspierającego Inicjatywę “Nasz Rzecznik”. Stowarzyszenie ma wspierać naszą stale rosnącą, różnorodną koalicję organizacji pozarządowych i osób aktywistycznych w jak najefektywniejszych dla nas działaniach.

https://naszrzecznik.pl/spotkanie-zalozycielskie-stowarzyszenia-wspierajacego-inicjatywe-nasz-rzecznik-23-xi-2023-r/

 

Nadchodzące wydarzenia:

 • 4 grudnia, online – omówienie najnowszych zmian w ustawie o pomocy społecznej, szkolenie Zespołu Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego Biura RPO
 • 8-9 grudnia, Warszawa – Zlot Obrończyń i Obrońców Praw Człowieka oraz Praworządności 2023 r. i Zjazd Inicjatywy “Nasz Rzecznik”
 • 14 grudnia– spotkanie Zespołu Ochrona Środowiska/Klimat z ZRPO V. Vachevem w Biurze RPO
 • 15 grudnia, online – warsztaty dotyczące języka, jakim powinno się i jakim nie należy opisywać osób z niepełnosprawnościami i osób starszych
 • 19 grudnia, online – warsztaty o tym, jak mówić i jak nie mówić o kobietach i o osobach LGBT+
 • styczeń 2024, online – “Patologie zatrudnienia w organizacjach pozarządowych – jak je rozpoznawać i gdzie szukać pomocy”, szkolenie Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego dla Inicjatywy “Nasz Rzecznik”

 

Ostatnie wydarzenia i działania:

 • “How to win an advocacy campaign” – anglojęzyczne warsztaty z prowadzenia kampanii. Szkolenie NDI i ISP z Lexem Paulsonem, Kraków, 27-29 listopada, Kraków

https://naszrzecznik.pl/uczymy-sie-od-najlepszych-szkolenie-ndi-i-isp-z-lexem-paulsonem-krakow-27-29-xi-2023/

 • Ponad 30 audycji z udziałem polityczek/ów – współpraca Inicjatywy „Nasz Rzecznik” z TT Radiem Rebeliant, 1 września – 30 listopada

https://naszrzecznik.pl/ponad-30-audycji-z-udzialem-polityczek-ow-w-tt-radiu-rebeliant/

 • Projekt nowej ustawy wdrażającej Konwencję ONZ o prawach osób niepełnosprawnych w Polsce pn. „Ustawa o wyrównywaniu szans osób z niepełnosprawnościami” (mrips.gov.pl) – wdrażający wg zamierzeń inicjatorów i autorów projektu Konwencję ONZ o prawach osób niepełnosprawnych, 26 listopada

https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1319,opracowanie-projektu-ustawy-wdrazajacej-konwencje-o-prawach-osob-niepelnosprawnych-o-proponowanej-nazwie-ustawa-o-wyrownywaniu-szans-osob-z-niepelnosprawnosciami

https://wyrownywanieszans.mrips.gov.pl/konsultacje-spoleczne/

 • Spotkanie Koalicji Organizacji Poradniczych z inicjatywy Fundacji Pro Aperte, 24 listopada, Łódź

https://www.facebook.com/FundacjaProAperte/posts/751181537045177/

 • Strategia komunikacji – spotkanie mentoringowe prowadzone przez osoby eksperckie z Instytutu Spraw Publicznych w ramach projektu CECEP, 22 listopada

https://naszrzecznik.pl/bierzemy-na-warsztat-komunikacje/

 • “Zespół Dyżurnet.pl w walce z nielegalnymi treściami w internecie i seksualnym wykorzystywaniem dzieci” – szkolenie NASK w ramach Koalicji Infolinii Biura RPO, 21 listopada

https://naszrzecznik.pl/zespol-dyzurnet-pl-w-walce-z-nielegalnymi-tresciami-w-internecie-i-seksualnym-wykorzystywaniem-dzieci-swietne-szkolenie-nask-w-ramach-koalicji-infolinii-biura-rpo-21-listopada/

 • Mec. Monika Horna-Cieślak kandydatką na Rzeczniczkę Praw Dziecka popieraną przez nasze młode osoby samorzecznicze

https://naszrzecznik.pl/mec-monika-horna-cieslak-kandydatka-na-rpd-popierana-przez-naszych-mlodych-samorzecznikow-i-samorzeczniczki/

 • Nagroda RPO im. dr. Macieja Lisa dla Alicji Szatkowskiej – uroczysta gala we Wrocławiu, 16 listopada

https://naszrzecznik.pl/nagroda-rpo-im-doktora-macieja-lisa-dla-alicji-szatkowskiej/

 • Debata “Wykluczeni wśród wykluczonych” dot. sytuacji osób w spektrum autyzmu wymagających całodobowego wsparcia i ich opiekunek/ów, organizowana przez Fundację dla Gigantów, 16 listopada

https://www.facebook.com/events/326095226836544/

 • Światowy Dzień Cukrzycy i projekt “INICJATYWA NA RZECZ INTEGRACJI OSÓB Z niePEŁNOSPRAWNOŚCIAMI” organizowany przez Fundację Wymiany Kulturowej toTU toTAM z Przemyśla, 16 listopada

https://naszrzecznik.pl/swiatowy-dzien-cukrzycy-fundacji-totu-totam-przemysl-11-18-listopada/

https://naszrzecznik.pl/spotkanie-z-dzialaczkami-z-przemysla-16-listopada-2023-r/

 • Spotkanie mentoringowe z Danutą Pławecką z Instytutu Spraw Publicznych przeprowadzone w ramach projektu CECEP, 13 listopada

https://naszrzecznik.pl/szkolimy-sie/

 • List otwarty do Władz Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie w sprawie przedmiotu “Metody terapii dyrektywnej osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu”, 6 listopada

https://naszrzecznik.pl/list-otwarty-do-wladz-akademii-pedagogiki-specjalnej-w-warszawie/

 

Ostatnie interwencje i wystąpienia RPO w ważnych dla nas sprawach, m. in. w odpowiedzi na nasze postulaty i sygnalizowane przez nas sygnalizowane problemy

 • Prawo osoby transpłciowej do funkcjonowania w zgodzie ze swoją tożsamością płciową jest fundamentalnym prawem człowieka. RPO przystąpił do sprawy o uzgodnienie płci

https://bip.brpo.gov.pl/pl/content/rpo-przystapienie-so-sprawa-uzgodnienie-plci-godnosc

 • Nowy system biletowy w Warszawie może utrudnić korzystanie z komunikacji miejskiej wykluczonym cyfrowo. RPO pisze do Zarządu Transportu Miejskiego w Warszawie

https://bip.brpo.gov.pl/pl/content/rpo-warszawa-nowy-system-biletowy-wykluczenie-ztm

 • „Sportowe talenty” – kwestia ewidencji danych wrażliwych osób uczniowskich w publicznej bazie. Zastępca RPO Stanisław Trociuk pisze do MEiN i MSiT. Stanowisko Ministerstwa Edukacji i Nauki Ministerstwa Sportu i Turystyki

https://bip.brpo.gov.pl/pl/content/rpo-dzieci-dane-wzrost-waga-ewidencja-sport-puodo-mein-msit

 • Przymusowe powroty ukraińskich dzieci uchodźczych do Ukrainy – kolejna odpowiedź z resortu Ministry Rodziny i Polityki Społecznej

https://bip.brpo.gov.pl/pl/content/rpo-dzieci-uchodzcy-powroty-ukraina-mrips-kolejna-odpowiedz

 •  Spotkanie w Biurze RPO z przedstawicielkami Fundacji Rodzić po Ludzku ws. opieki okołoporodowej i praw kobiet

https://bip.brpo.gov.pl/pl/content/brpo-spotkanie-opieka-okoloporodowa

 • Kolejne pismo Rzecznika Praw Obywatelskich do Służby Więziennej ws. rozpoznania sytuacji Romów przebywających w więzieniach

https://bip.brpo.gov.pl/pl/content/rpo-romowie-wiezienia-sw-ponowne

 • Przewlekłość postępowań administracyjnych wojewodów w sprawach legalizacji pobytu osób cudzoziemskich – odpowiedź Pawła Szefernakera, sekretarza stanu w MSWiA na kolejne pismo RPO w sprawie

https://bip.brpo.gov.pl/pl/content/rpo-cudzoziemcy-wojewodowie-przewleklosc-mswia-odpowiedz

 • Odpowiedź Ministerstwa Zdrowia na wystąpienie RPO ws. stosowanie środków przymusu bezpośredniego wobec osób na oddziałach niepsychiatrycznych

https://bip.brpo.gov.pl/pl/content/rpo-przymus-stosowanie-oddzialy-niepsychiatryczne-mz-odpowiedz

 • Utrata statusu UKR, a wraz nią wstrzymanie wypłat świadczeń wychowawczych – wyjaśnienia ZUS

https://bip.brpo.gov.pl/pl/content/rpo-ukraina-uchodzcy-swiadczenie-wychowawcze-utrata-mswia-zus-odpowiedz

 • Raport RPO z kontroli lokali wyborczych dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami w wyborach do Sejmu i Senatu RP oraz referendum w 2023 r.

https://bip.brpo.gov.pl/pl/content/rpo-raport-dostepnosc-lokali-wyborczych-2023

 • Długi czas oczekiwania na wydanie przez Wojewodę Dolnośląskiego karty pobytu po zezwoleniu na pobyt czasowy, stały lub rezydenta długoterminowego UE – odpowiedź Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na wystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich

https://bip.brpo.gov.pl/pl/content/rpo-cudzoziemcy-karty-pobytu-opoznienia-dolnoslaskie-mswia-odpowiedz

 • Po zażyciu przez kobietę tabletki poronnej – w krakowskim szpitalu na oddziale ginekologicznym interweniowali funkcjonariusze Policji. Kolejne pismo RPO w sprawie

https://bip.brpo.gov.pl/pl/content/rpo-krakow-szpital-kobieta-interwencja-policja-kolejne-uodo

 • Mieszkanka osiedla romskiego pod Limanową nie dostała dodatku węglowego – RPO przyłączył się do sprawy w WSA

https://bip.brpo.gov.pl/pl/content/rpo-dodatek-weglowy-odmowa-wsa