Styczeń w Inicjatywie „Nasz Rzecznik”

Ewa Krzywaźnia

Interwencje i wystąpienia RPO w ważnych dla nas sprawach, m. in. w odpowiedzi na nasze postulaty i sygnalizowane przez nas problemy

 

 • Rzecznik Praw Obywatelskich występuje o pilne zajęcie stanowiska przez Ministerstwo Rodziny. Sprawa dotyczy bezprawnego żądania przedstawienia dodatkowych informacji przy składaniu wniosku o świadczenie wspierające na nowych zasadach, dodatkowych dokumentów zażądał od matki dziecka z niepełnosprawnością urząd rozpatrujący wniosek. Ministerstwo Rodziny np n portalu X wyraxnie przedstawiało stanowisko, że żądania dodatkowych dokumentów czy oświadczeń są w tej sytuacji bezprawne.

 

 • Opinia Rzecznika Praw Obywatelskich do projektu ustawy o asystencji osobistej osób z niepełnosprawnościami

https://bip.brpo.gov.pl/pl/content/rpo-asystencja-osobista-ozn-projekt-opinia-kprp

 • “Doszło do sytuacji niedopuszczalnych, kiedy zwlekano z przerwaniem ciąży mimo zaistnienia przesłanki zagrożenia dla życia kobiety – RPO w mediach o prawie do przerywania ciąży, finansowaniu metody in vitro oraz orzecznictwie TK i ETPC

https://bip.brpo.gov.pl/pl/content/rpo-w-mediach-o-prawie-do-przerywania-ciazy-finansowaniu-metody-vitro-oraz-orzecznictwie-tk

 • Fundusze europejskie a deinstytucjonalizacja. Kolejne pismo RPO do MFiPR oraz odpowiedź

https://bip.brpo.gov.pl/pl/content/rpo-fundusze-europejskie-deinstytucjonalizacja-mfipr-kolejne-odpowiedz

 • Problemy zawieszania działalności placówek opieki. Wystąpienie do MRPiPS

https://bip.brpo.gov.pl/pl/content/rpo-placowki-opieki-zawieszanie-dzialalnosci-mrips

 • Raport CPT z wizytacji miejsc detencji w 2022 r. wciąż poufny. RPO prosi MS o jego upublicznienie – resort się zgadza

https://bip.brpo.gov.pl/pl/content/rpo-miejsca-detencji-wizytacja-cpt-raport-ms-odpowiedz

 • Program TVP z udziałem osób z niepełnosprawnościami słuchu bez tłumaczenia na polski język migowy i dodania napisów. Nie tylko nie zapewniono dostępności programu osobom z niepełnosprawnościami słuchu, nie zapewniono tłumacza PJM zaproszonemu gościowi, a zachowanie prowadzącej mogło naruszać jego godność. RPO pisze pisze do KRRiT

https://bip.brpo.gov.pl/pl/content/program-telewizja-gluchy-tlumaczenie-pjm

 • Kolejne skargi RPO na uchwały ”anty-LGBT”. Trzy z nich unieważnione

https://bip.brpo.gov.pl/pl/content/rpo-wso-skarga-uchwala-anty-lgbt-tuszow-narodowy-kock-mordy-potworow-swidnik-zakrzowek-wsa

 • Dostępność biur poselskich i senatorskich dla osób ze szczególnymi potrzebami. Wystąpienie RPO do szefów kancelarii obu izb Parlamentu

https://bip.brpo.gov.pl/pl/content/rpo-biura-poselskie-senatorskie-dostepnosc

 • Niepełnosprawność intelektualna nie może być jedyną podstawą ubezwłasnowolnienia. Sąd podzielił opinię RPO w sprawie ubezwłasnowolnienia matki dzieci

https://bip.brpo.gov.pl/pl/content/rpo-matka-niepelnosprawnosc-intelektualna-ubezwlasnowolnienie-sad-postanowienie

 • NSA oddalił skargi kasacyjne prokuratora w sprawie pushbacków

https://bip.brpo.gov.pl/pl/content/rpo-nsa-odpowiedz-skarga-kasacyjna-legitymacja-rpo-skarga-pushbacki

 • NSA oddalił skargę RPO od wyroku WSA w sprawie pushbacków

https://bip.brpo.gov.pl/pl/content/rpo-cudzoziemcy-pushbacki-skarga-kasacyjna-nsa-oddalenie

 • Dostępności usług społecznych dla osób starszych w gminach wiejskich – posiedzenie Komisji Ekspertów ds. Osób Starszych

https://bip.brpo.gov.pl/pl/content/rpo-posiedzenie-komisja-ekspertow-osoby-starsze-19-listopada-2024

 • Kolejne skargi RPO na uchwały ”anty-LGBT”. Pięć unieważnionych przez WSA

https://bip.brpo.gov.pl/pl/content/rpo-wso-skarga-uchwala-anty-lgbt-tuszow-narodowy-kock-mordy-potworow-swidnik-zakrzowek-wsa

 • Rodzice dzieci martwo urodzonych, których płci nie da się określić, nie mogą otrzymać świadczeń. Biuro Premiera podziela stanowisko RPO ws. przyznania rodzicom świadczeń

https://bip.brpo.gov.pl/pl/content/rpo-brak-swiadczen-rodzice-dziecka-martwo-urodzonego-sejm-mrips-ms-premier

 • Interwencja policji wobec kobiety w krakowskim szpitalu – Komenda Główna Policji odpisuje RPO: “aktualnie brak jest podstaw do ponownego badania odpowiedzialności dyscyplinarnej policjantów”

https://bip.brpo.gov.pl/pl/content/rpo-krakow-szpital-kobieta-interwencja-policja-rpp-kgp

 

Działania, spotkania, wydarzenia:

 • Pismo ws. procedury przywracania statusu UKR Fundacji “Right to protection” (R2P Polska) – ws. nieuzasadnionego pozbawienia osób przybyłych z Ukrainy status UKR, mimo ich faktycznego przebywania na terytorium Polski wraz z postulatem wprowadzenia szybkiej i prostej procedury umożliwiającej jego przywrócenie, a nie ponowne nadanie, podpisane przez szereg organizacji, w tym Inicjatywę “Nasz Rzecznik”. Oficjalną odpowiedź na pismo R2P powinna otrzymać na przełomie stycznia/lutego 2024

 

 • Nastroje społeczne, aktywność publiczna i stosunek Polek i Polaków do demokracji – wyniki badania ilościowego Instytutu Spraw Publicznych

https://naszrzecznik.pl/nastroje-spoleczne-aktywnosc-publiczna-i-stosunek-polek-i-polakow-do-demokracji-wyniki-badania-ilosciowego-isp/

 • Stowarzyszenie wspierające Inicjatywę „Nasz Rzecznik” zarejestrowane, 12 stycznia

https://naszrzecznik.pl/stowarzyszenie-wspierajace-inicjatywe-nasz-rzecznik-zarejestrowane/

 • Spotkanie informacyjne o nowo powołanym Stowarzyszeniu wspierającym Inicjatywę „Nasz Rzecznik”, 25 stycznia

https://naszrzecznik.pl/spotkanie-informacyjne-dla-czlonkin-ow-inicjatywy-o-nowo-powolanym-stowarzyszeniu-wspierajacym-inicjatywe-nasz-rzecznik/

 • Spotkanie konsultacyjne przedstawicielek/i Kancelarii Prezydenta RP z organizacjami, które złożyły uwagi do projektu ustawy o asystencji osobistej, z udziałem członkiń i członków Inicjatywy „Nasz Rzecznik”, 19 stycznia

 

 • Skuteczny system wsparcia i reagowania na przemoc wobec osób z niepełnosprawnościami. Spotkanie organizowane przez BRPO oraz Fundację Autism Team, 30 stycznia, Łódź.

https://naszrzecznik.pl/zebysmy-zmienili-moze-nie-caly-swiat-ale-chociaz-jego-kawalek-spotkanie-osob-z-niepelnosprawnosciami-lokalnych-instytucji-i-organizacji-spolecznych-z-lodzi-z-przedstawicielkami-b/

 • Konsultacje prawne dla osób z niepełnosprawnościami z prawnikiem Biura RPO, 30 stycznia Łódź

https://naszrzecznik.pl/konsultacje-prawne-dla-osob-z-niepelnosprawnosciami-z-prawnikiem-biura-rpo-30-stycznia-w-lodzi/

 

Nasze warsztaty w ramach projektu CECEP (Zaangażowania Obywatelskiego w Europie Środkowej):

 • „Dyskryminacja i mobbing w organizacjach pozarządowych – rozpoznanie i przeciwdziałanie” – webinar Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego, 11 stycznia 

https://naszrzecznik.pl/dyskryminacja-i-mobbing-w-organizacjach-pozarzadowych-rozpoznanie-i-przeciwdzialanie-webinar-ptpa/ 

 • „Jak mówić do ludzi, nie tylko do rzeczy – o skutecznym języku rzeczniczym” – webinar Katarzyny Karpy-Świderek, rzeczniczki prasowej Marszałka Sejmu Szymona Hołowni, 19 stycznia 

https://naszrzecznik.pl/jak-mowic-do-ludzi-nie-tylko-do-rzeczy-o-skutecznym-jezyku-rzeczniczym-webinar-katarzyny-karpy-swiderek-rzeczniczki-prasowej-marszalka-sejmu-szymona-holowni/

 • „Ataki typu SLAPP” – czym są i jak się przed nimi bronić” – webinar Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska, 26 stycznia

https://naszrzecznik.pl/ataki-typu-slapp-czym-sa-i-jak-sie-przed-nimi-bronic-webinar-sieci-obywatelskiej-watchdog-polska/

 

Styczniowe spotkania zespołów roboczych:

 • Spotkanie Zespołu Praw Kobiet, 5 stycznia 
 • Spotkanie Zespołu Edukacja Włączająca, 17 stycznia 
 • Spotkanie Zespołu Zdrowie, 17 stycznia

https://naszrzecznik.pl/spotkanie-zespolu-zdrowie-17-stycznia-2024-r-2/

 • Spotkanie Zespołu Ochrona Środowiska/Klimat, 18 stycznia

https://naszrzecznik.pl/spotkanie-zespolu-ochrona-srodowiska-klimat-18-stycznia-2024/

 • Spotkanie Zespołu Praw Uchodźczyń/ców, 18 stycznia 
 • Spotkanie Zespołu Spraw Lokalnych, 22 stycznia 
 • Spotkanie Zespołu Praw Opiekunek/ów, 24 stycznia 
 • Spotkanie Zespołu Praw Osób z Niepełnosprawnościami, 26 stycznia 
 • Spotkanie Zespołu Praw Opiekunek/ów ws. kampanii społecznej na Dzień Opiekuna 12 lutego, 29 stycznia

https://naszrzecznik.pl/przygotowujemy-sie-do-kampanii-spolecznej-poki-my-zyjemy-z-okazji-ogolnopolskiego-dnia-opiekuna/