Listopad w Inicjatywie „Nasz Rzecznik” 

Ewa Krzywaźnia

Interwencje i wystąpienia RPO w ważnych dla nas sprawach, m. in. w odpowiedzi na nasze postulaty i sygnalizowane przez nas sygnalizowane problemy

 • Prawo osoby transpłciowej do funkcjonowania w zgodzie ze swoją tożsamością płciową jest fundamentalnym prawem człowieka. RPO przystąpił do sprawy o uzgodnienie płci

https://bip.brpo.gov.pl/pl/content/rpo-przystapienie-so-sprawa-uzgodnienie-plci-godnosc

 • Nowy system biletowy w Warszawie może utrudnić korzystanie z komunikacji miejskiej wykluczonym cyfrowo. RPO pisze do Zarządu Transportu Miejskiego w Warszawie

https://bip.brpo.gov.pl/pl/content/rpo-warszawa-nowy-system-biletowy-wykluczenie-ztm

 • „Sportowe talenty” – kwestia ewidencji danych wrażliwych osób uczniowskich w publicznej bazie. Zastępca RPO Stanisław Trociuk pisze do MEiN i MSiT. Stanowisko Ministerstwa Edukacji i Nauki Ministerstwa Sportu i Turystyki

https://bip.brpo.gov.pl/pl/content/rpo-dzieci-dane-wzrost-waga-ewidencja-sport-puodo-mein-msit

 • Przymusowe powroty ukraińskich dzieci uchodźczych do Ukrainy – kolejna odpowiedź z resortu Ministry Rodziny i Polityki Społecznej

https://bip.brpo.gov.pl/pl/content/rpo-dzieci-uchodzcy-powroty-ukraina-mrips-kolejna-odpowiedz

 •  Spotkanie w Biurze RPO z przedstawicielkami Fundacji Rodzić po Ludzku ws. opieki okołoporodowej i praw kobiet

https://bip.brpo.gov.pl/pl/content/brpo-spotkanie-opieka-okoloporodowa

 • Kolejne pismo Rzecznika Praw Obywatelskich do Służby Więziennej ws. rozpoznania sytuacji Romów przebywających w więzieniach

https://bip.brpo.gov.pl/pl/content/rpo-romowie-wiezienia-sw-ponowne

 • Przewlekłość postępowań administracyjnych wojewodów w sprawach legalizacji pobytu osób cudzoziemskich – odpowiedź Pawła Szefernakera, sekretarza stanu w MSWiA na kolejne pismo RPO w sprawie

https://bip.brpo.gov.pl/pl/content/rpo-cudzoziemcy-wojewodowie-przewleklosc-mswia-odpowiedz

 • Odpowiedź Ministerstwa Zdrowia na wystąpienie RPO ws. stosowanie środków przymusu bezpośredniego wobec osób na oddziałach niepsychiatrycznych

https://bip.brpo.gov.pl/pl/content/rpo-przymus-stosowanie-oddzialy-niepsychiatryczne-mz-odpowiedz

 • Utrata statusu UKR, a wraz nią wstrzymanie wypłat świadczeń wychowawczych – wyjaśnienia ZUS

https://bip.brpo.gov.pl/pl/content/rpo-ukraina-uchodzcy-swiadczenie-wychowawcze-utrata-mswia-zus-odpowiedz

 • Raport RPO z kontroli lokali wyborczych dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami w wyborach do Sejmu i Senatu RP oraz referendum w 2023 r.

https://bip.brpo.gov.pl/pl/content/rpo-raport-dostepnosc-lokali-wyborczych-2023

 • Długi czas oczekiwania na wydanie przez Wojewodę Dolnośląskiego karty pobytu po zezwoleniu na pobyt czasowy, stały lub rezydenta długoterminowego UE – odpowiedź Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na wystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich

https://bip.brpo.gov.pl/pl/content/rpo-cudzoziemcy-karty-pobytu-opoznienia-dolnoslaskie-mswia-odpowiedz

 • Po zażyciu przez kobietę tabletki poronnej – w krakowskim szpitalu na oddziale ginekologicznym interweniowali funkcjonariusze Policji. Kolejne pismo RPO w sprawie

https://bip.brpo.gov.pl/pl/content/rpo-krakow-szpital-kobieta-interwencja-policja-kolejne-uodo

 • Mieszkanka osiedla romskiego pod Limanową nie dostała dodatku węglowego – RPO przyłączył się do sprawy w WSA

https://bip.brpo.gov.pl/pl/content/rpo-dodatek-weglowy-odmowa-wsa

 

Wydarzenia, spotkania, szkolenia, działania

 • “How to win an advocacy campaign” – anglojęzyczne warsztaty z prowadzenia kampanii. Szkolenie NDI i ISP z Lexem Paulsonem, Kraków, 27-29 listopada, Kraków

https://naszrzecznik.pl/uczymy-sie-od-najlepszych-szkolenie-ndi-i-isp-z-lexem-paulsonem-krakow-27-29-xi-2023/

 • Ponad 30 audycji z udziałem polityczek/ów – współpraca Inicjatywy „Nasz Rzecznik” z TT Radiem Rebeliant, 1 września – 30 listopada

https://naszrzecznik.pl/ponad-30-audycji-z-udzialem-polityczek-ow-w-tt-radiu-rebeliant/

 • Projekt nowej ustawy wdrażającej Konwencję ONZ o prawach osób niepełnosprawnych w Polsce pn. „Ustawa o wyrównywaniu szans osób z niepełnosprawnościami” (mrips.gov.pl) – wdrażający wg zamierzeń inicjatorów i autorów projektu Konwencję ONZ o prawach osób niepełnosprawnych, 26 listopada

https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1319,opracowanie-projektu-ustawy-wdrazajacej-konwencje-o-prawach-osob-niepelnosprawnych-o-proponowanej-nazwie-ustawa-o-wyrownywaniu-szans-osob-z-niepelnosprawnosciami

https://wyrownywanieszans.mrips.gov.pl/konsultacje-spoleczne/

 • Spotkanie Koalicji Organizacji Poradniczych z inicjatywy Fundacji Pro Aperte, 24 listopada, Łódź

https://www.facebook.com/FundacjaProAperte/posts/751181537045177/

 • Strategia komunikacji – spotkanie mentoringowe prowadzone przez osoby eksperckie z Instytutu Spraw Publicznych w ramach projektu CECEP, 22 listopada

https://naszrzecznik.pl/bierzemy-na-warsztat-komunikacje/

 • “Zespół Dyżurnet.pl w walce z nielegalnymi treściami w internecie i seksualnym wykorzystywaniem dzieci” – szkolenie NASK w ramach Koalicji Infolinii Biura RPO, 21 listopada

https://naszrzecznik.pl/zespol-dyzurnet-pl-w-walce-z-nielegalnymi-tresciami-w-internecie-i-seksualnym-wykorzystywaniem-dzieci-swietne-szkolenie-nask-w-ramach-koalicji-infolinii-biura-rpo-21-listopada/

 • Mec. Monika Horna-Cieślak kandydatką na Rzeczniczkę Praw Dziecka popieraną przez nasze młode osoby samorzecznicze

https://naszrzecznik.pl/mec-monika-horna-cieslak-kandydatka-na-rpd-popierana-przez-naszych-mlodych-samorzecznikow-i-samorzeczniczki/

 • Nagroda RPO im. dr. Macieja Lisa dla Alicji Szatkowskiej – uroczysta gala we Wrocławiu, 16 listopada

https://naszrzecznik.pl/nagroda-rpo-im-doktora-macieja-lisa-dla-alicji-szatkowskiej/

 • Debata “Wykluczeni wśród wykluczonych” dot. sytuacji osób w spektrum autyzmu wymagających całodobowego wsparcia i ich opiekunek/ów, organizowana przez Fundację dla Gigantów, 16 listopada

https://www.facebook.com/events/326095226836544/

 • Światowy Dzień Cukrzycy i projekt “INICJATYWA NA RZECZ INTEGRACJI OSÓB Z niePEŁNOSPRAWNOŚCIAMI” organizowany przez Fundację Wymiany Kulturowej toTU toTAM z Przemyśla, 16 listopada

https://naszrzecznik.pl/swiatowy-dzien-cukrzycy-fundacji-totu-totam-przemysl-11-18-listopada/

https://naszrzecznik.pl/spotkanie-z-dzialaczkami-z-przemysla-16-listopada-2023-r/

 • Spotkanie mentoringowe z Danutą Pławecką z Instytutu Spraw Publicznych przeprowadzone w ramach projektu CECEP, 13 listopada

https://naszrzecznik.pl/szkolimy-sie/

 • List otwarty do Władz Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie w sprawie przedmiotu “Metody terapii dyrektywnej osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu”, 6 listopada

https://naszrzecznik.pl/list-otwarty-do-wladz-akademii-pedagogiki-specjalnej-w-warszawie/

 

Ważne:

 • Spotkanie założycielskie Stowarzyszenia wspierającego Inicjatywę „Nasz Rzecznik” 23 listopada, Warszawa

23 listopada w warszawskiej siedzibie Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska odbyło się spotkanie założycielskie Stowarzyszenia wspierającego Inicjatywę „Nasz Rzecznik”. Stowarzyszenie wspierające Inicjatywę „Nasz Rzecznik” nie zastępuje samej Inicjatywy, ale chce jak najlepiej działać na jej rzecz. Stowarzyszenie ma wspierać naszą stale rosnącą, różnorodną koalicję organizacji pozarządowych i osób aktywistycznych w jak najefektywniejszych dla nas działaniach.

https://naszrzecznik.pl/spotkanie-zalozycielskie-stowarzyszenia-wspierajacego-inicjatywe-nasz-rzecznik-23-xi-2023-r/

Listopadowe spotkania zespołów roboczych: 

 

 • Spotkanie Zespołu Praw Kobiet 3 listopada 2023

https://naszrzecznik.pl/spotkanie-zespolu-praw-kobiet-3-listopada-2023-r/

 • Spotkanie Zespołu Edukacja Włączająca 8 listopada 2023

https://naszrzecznik.pl/spotkanie-zespolu-edukacja-wlaczajaca-8-listopada-2023-r/

 • Spotkanie Zespołu Ochrona Środowiska/Klimat 20 listopada 2023

https://naszrzecznik.pl/spotkanie-zespolu-ochrona-srodowiska-klimat-20-listopada-2023-r/

 • Spotkanie Zespołu Praw Opiekunek/ów 24 listopada – podsumowanie wkrótce na stronie
 • Spotkanie Zespołu Praw Osób z Niepełnosprawnościami  – podsumowanie wkrótce na stronie