Październik w Inicjatywie „Nasz Rzecznik”

Ewa Krzywaźnia

Interwencje i wystąpienia RPO w ważnych dla nas sprawach, m. in. w odpowiedzi na nasze postulaty i sygnalizowane przez nas sygnalizowane problemy

 

 • Brak jasnych regulacji prawnych dotyczących umieszczenia osób pacjenckich w zakładach opiekuńczo-leczniczym o charakterze niepsychiatrycznym na podstawie orzeczenia sądu, co może prowadzić do nadużyć i naruszeń praw i wolności osobistych tych osób. RPO ponownie apeluje do Ministry Zdrowia o odpowiednie zapisy ustawowe w tym obszarze.

https://bip.brpo.gov.pl/pl/content/rpo-nieubezwlasnowolnieni-placowki-opieki-przyjmowanie-mz

 • Przymusowe powroty ukraińskich dzieci uchodźczych i ukraińskich dorosłych osób uchodźczych o różnym stopniu niepełnosprawności intelektualnej. Kolejne pismo Zastępcy RPO Valeriego Vacheva do Ministry Rodziny i Polityki Społecznej Marzeny Maląg. ZRPO pyta, czy podjęto działania dla implementacji procedur gwarantujących realizację standardów z dokumentu UNHCR.

https://bip.brpo.gov.pl/pl/content/rpo-dzieci-uchodzcy-powroty-ukraina-mrips-kolejne

 • Stosowanie tzw. pushbacków prowadzi do naruszenia Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności – zwraca uwagę RPO w opinii dla Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.

https://bip.brpo.gov.pl/pl/content/rpo-migranci-pushbacki-opinia-etpc

 • Naruszają godność, prawo do życia prywatnego i wolność wypowiedzi ze względu na orientację seksualną i tożsamość płciową. Stanowią niedopuszczalną w ustroju demokratycznym ingerencję w prawa i wolności. Naczelny Sąd Administracyjny utrzymuje unieważnienie pięciu kolejnych uchwał „anty-LGBT”.

https://bip.brpo.gov.pl/pl/content/rpo-uchwaly-anty-lgbt-skargi-kasacyjne-nsa-kolejne

 • Długi i coraz dłuższy czas oczekiwania na nowe orzeczenie o niepełnosprawności – Zastępca RPO Stanisław Trociuk pyta pełnomocnika rządu ds. osób niepełnosprawnych Pawła Wdówika o działania w celu skrócenia oczekiwania na wydanie orzeczenia.

https://bip.brpo.gov.pl/pl/content/rpo-niepelnosprawnosc-orzeczenie-oczekiwanie

 • “Nie ma przepisu uzależniającego przyznanie zasiłku pielęgnacyjnego komukolwiek – w tym obywatelowi Ukrainy, którzy ukończył 75. rok życia – od tego, czy wychowuje własne dzieci w Polsce”. Skuteczna interwencja BRPO ws. odmowy przyznania zasiłku pielęgnacyjnego osobom uchodźczym z Ukrainy.

https://bip.brpo.gov.pl/pl/content/rpo-ukraina-zasilek-pielegnacyjny-problemy-wroclaw

 • Kolejna odpowiedź PKW ws. dostępności wyborów dla osób z niepełnosprawnością słuchu

https://bip.brpo.gov.pl/pl/content/rpo-wybory-dostepnosc-glusi-pkw-krrit-odpowiedz-kolejna

 • Odpowiedź Waldemara Kraski, sekretarza stanu w Ministerstwie Zdrwoia na wystąpienie RPO ws. dostępności gabinetów ginekologicznych dla osób z niepełnosprawnościami

https://bip.brpo.gov.pl/pl/content/rpo-kobiety-niepelnosprawnosc-ginekologia-mz-%20odpowiedz

 • BRPO losowo kontrolowało wybrane lokale wyborcze oznaczone jako dostosowane do potrzeb wyborców z niepełnosprawnościami

https://bip.brpo.gov.pl/pl/content/rpo-wybory-kontrola-lokale-dostepnosc-ozn-pkw

 • Trudności osób z autyzmem, autoagresją oraz doświadczających terapii typu holding tematem posiedzenia Komisji Ekspertów ds. Zdrowia przy RPO

https://bip.brpo.gov.pl/pl/content/krpo-posiedzenie-ke-zdrowia-11-pazdziernika-autyzm-autoagresja-holding

 • „Sportowe talenty” – kwestia ewidencji danych wrażliwych osób uczniowskich w publicznej bazie. Zastępca RPO Stanisław Trociuk pisze do MEiN i MSiT. Stanowisko PUODO.

https://bip.brpo.gov.pl/pl/content/rpo-dzieci-dane-wzrost-waga-ewidencja-sport-puodo

 • WSA zajmie się sprawą odmowy transkrypcji zagranicznego aktu urodzenia dziecka pary jednopłciowej po wyroku TSUE.

https://bip.brpo.gov.pl/pl/content/rpo-pytanie-prejudycjalne-dzieci-rodzicow-jednej-plci-postanowienie-tsue-nsa

 

Ważne:

 • Publikacja projektu rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie ustalania poziomu potrzeby wsparcia, 31 października

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12378407/katalog/13014967#13014967

 

Wydarzenia, spotkania, szkolenia, działania

 • „Gościnność czy ksenofobia? – Sytuacja osób uchodźczych w Polsce. Spotkanie z Natalią Boyko, 24 października

https://naszrzecznik.pl/goscinnosc-czy-ksenofobia-sytuacja-osob-uchodzczych-w-polsce-pod-lupa-platformy-talk-to-loop-szkolenie-natalii-boyko/

 • Podpisaliśmy list otwarty przyrodniczek/ków i strony społecznej do opozycji demokratycznej, 22 października

https://naszrzecznik.pl/list-otwarty-przyrodnikow-i-strony-spolecznej-do-opozycji-demokratycznej/

 • Nagroda im. Edwarda J. Wendego dla sędziego Pawła Juszczyszyna, 21 października

https://naszrzecznik.pl/xv-nagroda-im-edwarda-j-wende-dla-sedziego-pawla-juszczyszyna-a-wyroznienie-dla-tour-de-konstytucja/

 • Oświadczenie organizacji społecznych po wyborach parlamentarnych 2023, 18 października

https://naszrzecznik.pl/oswiadczenie-organizacji-spolecznych-po-wyborach-parlamentarnych-2023/ 

 • Pierwsze spotkanie mentoringowe Instytut Spraw Publicznych dla „Naszego Rzecznika”. Szkolenie w ramach projektu CECEP, 18 października

https://naszrzecznik.pl/szkolimy-sie-pierwsze-spotkanie-mentoringowe-isp-dla-naszego-rzecznika/

 • Kwestionariusz przedwyborczy Inicjatywy „Nasz Rzecznik”

https://naszrzecznik.pl/kolejne-odpowiedzi-polityczek-i-politykow-na-nasze-pytania/

https://naszrzecznik.pl/pierwsze-odpowiedzi-polityczek-i-politykow-na-nasze-pytania/

 • Quiz i kwestionariusz wyborczy MamPrawoWiedzieć.pl

https://naszrzecznik.pl/nie-wiesz-na-kogo-glosowac-razem-z-mamprawowiedziec-pl-zadajemy-pytania-kandydatkom-w-wyborach/

 • Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego z Manifestem Zdrowia Psychicznego Inicjatywy “Nasz Rzecznik”, 10 października

https://naszrzecznik.pl/swiatowy-dzien-zdrowia-psychicznego-z-manifestem-zdrowia-psychicznego-inicjatywy-nasz-rzecznik/

 • NIE DAJ SOBIE WCISNĄĆ REFERENDUM! – kampania obrończyń i obrońców praw człowieka, 10 października

https://naszrzecznik.pl/nie-daj-sobie-wcisnac-referendum-kampania-obronczyn-i-obroncow-praw-czlowieka/

 

Październikowe spotkania zespołów roboczych 

 • Spotkanie Zespołu Praw Opiekunek/ów

https://naszrzecznik.pl/spotkanie-zespolu-praw-opiekunek-i-opiekunow-26-pazdziernika-2023-r/

 • Spotkanie Zespołu Praw Osób z Niepełnosprawnościami

https://naszrzecznik.pl/spotkanie-zespolu-praw-osob-z-niepelnosprawnosciami-25-pazdziernika-2023-r/

 • Spotkanie Zespołu Praw Uchodźczyń/ców

https://naszrzecznik.pl/spotkanie-zespolu-praw-uchodzcow-czyn-24-pazdziernika/ 

 • Spotkanie Zespołu Ochrona Środowiska/Klimat

https://naszrzecznik.pl/spotkanie-zespolu-ochrona-srodowiska-klimat-12-pazdziernika-2023-r/ 

 • Spotkanie Zespołu Zdrowie

https://naszrzecznik.pl/spotkanie-zespolu-zdrowie-12-pazdziernika-2023-r/

 • Spotkanie Zespołu Edukacja Włączająca

https://naszrzecznik.pl/spotkanie-zespolu-edukacja-wlaczajaca-11-pazdziernika/ 

 • Spotkanie Zespołu Praw Kobiet

https://naszrzecznik.pl/spotkanie-zespolu-praw-kobiet-6-pazdziernika-2023-r/ 

 • Spotkanie Zespołu ds. Wolności Zrzeszania się

https://naszrzecznik.pl/spotkanie-zespolu-ds-wolnosci-zrzeszania-sie/