Maj w Inicjatywie „Nasz Rzecznik”

Ewa Krzywaźnia

Interwencje i wystąpienia RPO w ważnych dla nas sprawach, m. in. w odpowiedzi na nasze postulaty i sygnalizowane przez nas problemy

 • Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca się do ministry ds. polityki senioralnej Marzeny Okły-Drewnowicz o informację na temat planowanych działań w celu poprawy sytuacji osób starszych. Odpowiedź ministry

https://bip.brpo.gov.pl/pl/content/rpo-osoby-starsze-prawa-minister-polityki-senioralnej-odpowiedz

 • RPO pisze do ministerstwa zdrowia w sprawie petycji organizacji pozarządowych dotyczącej zmian prawnych i podjęcia działań mających na celu poprawę opieki laktacyjnej w Polsce

https://bip.brpo.gov.pl/pl/content/rpo-opieka-laktacyjna-petycja-mz

 • Brak miejsc noclegowych dostosowanych do potrzeb osób uchodźczych z niepełnosprawnościami, przewlekle chorych i wymagających opieki w Warszawie. Wyjaśnienia wojewody mazowieckiego w odpowiedzi na pismo zastępcy RPO V. Vacheva

https://bip.brpo.gov.pl/pl/content/rpo-ukraina-uchodzcy-ozn-miejsca-noclegowe-warszawa-odpowiedz

 • Pełnowartościowe posiłki bezmięsne w placówkach edukacyjnych. Odpowiedź ministerstwa zdrowia na wystąpienie RPO (postulat Zespołu Ochrony Środowiska/Klimat Inicjatywy “Nasz Rzecznik”)

https://bip.brpo.gov.pl/pl/content/rpo-zbiorowe-zywienie-wymagania-mz

 • Spotkanie zastępcy Rzecznika Praw Obywatelskich Valeriego Vacheva z zastępcą Rzeczniczka Praw Dziecka Adamem Chmurą w sprawie współpracy w zakresie ochrony praw dzieci

https://bip.brpo.gov.pl/pl/content/zrpo-spotkanie-zastepca-rpd

 • Odpowiedź ministerstwa zdrowia na wystąpienie RPO w sprawie ubóstwa menstruacyjnego (postulat Zespołu Praw Kobiet Inicjatywy “Nasz Rzecznik”)

https://bip.brpo.gov.pl/pl/content/rpo-mz-men-ubostwo-menstruacyjne

 • Odpowiedź KRRiT w sprawie przemocowych nagrań w sieci z udziałem osób nieporadnych życiowo, w sposób uwłaczający ich godności

https://bip.brpo.gov.pl/pl/content/rpo-patrostreamer-krrit-cbzc-nask-odpowiedz

 • Pismo zastępcy RPO Stanisława Trociuka do Komendanta Głównego Policji w sprawie zapewnienia pomocy tłumacza cudzoziemkom i cudzoziemcom, zgłaszającym przestępstwo na swoją szkodę

https://bip.brpo.gov.pl/pl/content/rpo-cudzoziemcy-przestepstwa-zawiadomienia-kgp

 • Postępowanie PUODO ws. ujawnienia danych kobiety, wobec której policja podjęła interwencję w krakowskim szpitalu

https://bip.brpo.gov.pl/pl/content/rpo-krakow-szpital-kobieta-interwencja-policja-rpp-kgp-puodo

 • Nierówne traktowanie krwiodawczyń i krwiodawców. Odpowiedź ministerstwa zdrowia

https://bip.brpo.gov.pl/pl/content/rpo-krwiodawcy-nierowna-sytuacja-kobiet-mezczyzn-mz-odpowiedz

 • Odpowiedź MSWiA na postulat RPO w sprawie zmiany przepisów odnośnie wpisywania danych ojca w akcie urodzenia dziecka

https://bip.brpo.gov.pl/pl/content/rpo-akt-urodzenia-fikcyjne-dane-ojca-mswia-odpowiedz

 • Zastępca RPO Valeri Vachev pyta komendanta Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej o interwencje wobec osób cudzoziemskich przekraczających granicę Polski z Białorusią

https://bip.brpo.gov.pl/pl/content/rpo-cudzoziemcy-podlaski-oddzial-sg-interwencje

 • Wyjaśnienia ministerstwa finansów w sprawie podatków osób samotnie wychowujących dzieci

https://bip.brpo.gov.pl/pl/content/rpo-podatki-samotni-rodzice-ulgi-mf-odpowiedz

 • 17 maja: Międzynarodowy Dzień Przeciw Homofobii, Transfobii i Bifobii

https://bip.brpo.gov.pl/pl/content/rpo-miedzynarodowy-dzien-przeciw-homofobii-transfobii-i-bifobii-17-maja-2024

 • Interwencja zastępcy RPO V. Vacheva w sprawie warunków na przejściu granicznym w Medyce

https://bip.brpo.gov.pl/pl/content/granica-warunki-przejscie-graniczne-medyka-mswia

 • Interwencja zastępcy RPO Valeriego Vacheva w sprawie obywateli Jemenu i Syrii ubiegających się o ochronę międzynarodową w Polsce

https://bip.brpo.gov.pl/pl/content/rpo-granica-cudzoziemcy-ochrona-miedzynarodowa-sg

 • Sprawa sądowa o uzgodnienie płci. Argumentacja Rzecznika dla Sądu Apelacyjnego

https://bip.brpo.gov.pl/pl/content/rpo-sad-ustalenie-plci-apelacja-argumentacja

 • Wystąpienie RPO Marcina Wiącka do komisji Sejmu i Senatu w sprawie zmian w ustawie o petycjach (postulat Zespołu Spraw Lokalnych Inicjatywy “Nasz Rzecznik”)

https://bip.brpo.gov.pl/pl/content/rpo-petycje-ustawa-nasz-rzecznik-propozycje-parlament

 

Spotkania z Rzecznikiem Praw Obywatelskich:

24 maja, zaplanowane z okazji Dnia Matki spotkanie Zespołu Praw Kobiet Inicjatywy “Nasz Rzecznik” z zastępcą RPO Valerim Vachevem dotyczące przestępstwa niealimentacji oraz kwestii ZUS i nieprzyznawania zasiłku macierzyńskiego osobom, pomimo opłacania składek i zatrudnienia zgodnego z prawem.

 

Spotkanie Zespołu Praw Kobiet z Zastępcą RPO Valerim Vachevem, 24 maja 2024 r.

https://bip.brpo.gov.pl/pl/content/rpo-spotkanie-zespol-praw-kobiet-nasz-rzecznik-maj-2024

 

Debaty lokalne 

W maju odbyły się kolejne dwie debaty lokalne będące częścią cyklu debat Inicjatywy „Nasz Rzecznik” w ramach programu Zaangażowania Obywatelskiego w Europie Środkowej (CECEP) wspieranego przez National Democratic Institute (NDI). Poprzednie dwie miały miejsce w kwietniu.

 • 14 maja, Gliwice, „Przewińmy Polskę”, organizowana przez Inicjatywę „Nasz Rzecznik”, Fundację NieOdkładalni z Gliwic oraz Politechniki Śląską

Przewińmy Polskę! Gliwicka rozmowa o komfortkach, czyli o podstawowych ludzkich potrzebach, prawach i godności

 • 23 maja, Mrągowo,Spotkajmy się! Osoby uchodźcze w lokalnej społeczności to korzyść dla wszystkich”, wydarzenie Inicjatywy “Nasz Rzecznik” współorganizowane w Mrągowskim Centrum Kultury przez lokalną społeczniczkę, Zofię Wojciechowską (Instytut Zdrowia i Hortiterapii), objęte honorowym matronatem senatory Jolanty Piotrowskiej

„Spotkajmy się!” – debata lokalna w Mrągowie. O pomaganiu, włączaniu i zrozumieniu

https://naszrzecznik.pl/spotkajmy-sie-mragowska-debata-23-maja-2024-r/

 

 

Pożegnania

26 maja odeszła Ludwika Wujec

Odeszła Ludwika Wujec. Cześć Jej pamięci!

 

Spotkania, szkolenia, konferencje

 • 10 maja, Warszawa, “Polska w Unii Europejskiej – jakich praw chcemy na co dzień? – konferencja Inicjatywy „Nasz Rzecznik”. Wydarzenie odbyło się dzięki wsparciu ChangemakerXchange w ramach stypendium Changemakers for Democracy Fellowship

Polska w Unii Europejskiej – jakich praw chcemy na co dzień? – konferencja Inicjatywy „Nasz Rzecznik” 10 maja 2024

 

  • Panel „Wybory dostępne dla wszystkich”

Wybory dostępne dla wszystkich – panel na konferencji 10 maja i inne nasze działania na rzecz dostępności wyborów dla osób z niepełnosprawnościami

 

 • 17 maja, online, „Jak zaplanować skuteczną kampanię społeczną” – warsztat Anny Tomaszewskiej

„Jak poprowadzić skuteczną kampanię społeczną” – warsztat Anny Tomaszewskiej 17 maja 2024

 • 20 maja, online, „Jak zrealizować skuteczną kampanię społeczną” – warsztat Anny Tomaszewskiej

„Jak zrealizować skuteczną kampanię społeczną” – drugi warsztat Anny Tomaszewskiej dla Inicjatywy „Nasz Rzecznik”, 20 maja 2024

 • 27 maja, Łódź, „Przychodzi uchodźczyni do urzędu…” – warsztat Natalii Gebert

„Przychodzi uchodźczyni do urzędu…” – warsztat Natalii Gebert 27 maja

 

Majowe spotkania zespołów roboczych:

 • Spotkanie Zespołu Ochrona Środowiska/Klimat, 16 maja

https://naszrzecznik.pl/spotkaniu-zespolu-ochrona-srodowiska-klimat-16-maja/

 • Spotkanie Zespołu Praw Osób z Niepełnosprawnościami, 21 maja

https://naszrzecznik.pl/spotkanie-zespolu-praw-osob-z-niepelnosprawnosciami-21-maja-2024-r/

 • Spotkanie Zespołu Praw Uchodźczyń/Uchodźców, 28 maja

https://naszrzecznik.pl/spotkanie-zespolu-praw-uchodzcow-czyn-inicjatywy-nasz-rzecznik-28-maja-2024-r/

 • Spotkanie Zespołu ds. Wolności Zrzeszania się, 24 maja

https://naszrzecznik.pl/spotkanie-zespolu-ds-wolnosci-zrzeszania-sie-24-maja-2024-r/

 • Spotkanie Zespołu Praw Kobiet, 29 maja

https://naszrzecznik.pl/spotkanie-zespolu-praw-kobiet-29-maja-2024-r/